(ก.ค.-ต.ค.) เที่ยวนครศรีธรรมราช พัทลุง 4วัน2คืน[รถตู้] 6,500.-

โค้ดทัวร MC-0

พระธาตุนครฯ(พระธาตุทองคำ)-พระแอด-พระพุทธสิหิงค์-บ้านหนังตะลุง-บ้านคีรีวงศ์
สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-พระสี่มุมเมือง-ตีโพนมงคลเมืองพัทลุง

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก โรงแรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คืน
เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
“เขาเล่าว่า…” เบื้องหลังทุกๆที่ในเมืองไทยนั้น เต็มไปด้วย “เรื่องราวเรื่องเล่า” บ้างก็เป็นตำนานจากเมืองเก่า บ้างก็เป็นเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่น บ้างก็เป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้ เขาเล่าว่า…ไม่ได้เล่าให้เราเชื่อ แต่เล่าให้เราออกไปเห็น เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยววิถีไทย ผ่านวิถีแห่งเรื่องเล่าที่ “เขาเล่าว่า” จะเหลือเชื่อแค่ไหน…มันจะยังคงเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อไป ถ้าคุณไม่ออกไปให้เห็นจริงๆสักครั้ง…

วันที่เดินทาง
08-11/16-19/22-25 กรกฎาคม 2559 6,500.-

05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 6,500.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 6,500.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 6,500.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ และเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนบนรถ
วันที่สองของการเดินทาง
พระธาตุเมืองนคร-พระแอด-พระพุทธสิงหิงค์-กำแพงเมืองเก่า-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์
06.00 น. รุ่งอรุณตอนเช้าที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในเมือง นครศรีธรรมราช นำท่านสู่ วัดมหาพระธาตุ วรมหาวิหาร นำท่านกราบักการะ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชมาช้านาน หรือที่เรียกว่า พระธาตุทองคำ คือยอดพระเจดีย์ที่บุด้วยทองคำนั่นเอง จากนั้นนำท่านสู่ วิหารพระกัจจายนะ มหาเถระ หรือวิหารพระแอด ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไว้ขอพรเช่นกัน หากสังเกตุจากรูปลักษณ์ของท่าน จะอ้วนท้วน แตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นที่เคยเห็นมา เขาเล่าว่า…ที่วัดพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีพระศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ที่เชื่อกันว่า ท่านมีอภินิหารบันดาลลูกให้แก่ผู้ที่ไปขอที่ไม่เหมือนใคร ชาวบ้านเชื่อว่าหากใครปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง นำไม้ไปค้ำยันที่ด้านหลังองค์พระ อาการปวดก็จะหายไอย่างน่าอัศจรรย์
10.00 น. นำท่านชม หอพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของนครศรีธรรมราช มี 3 องค์ในประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และนครศรธรรมราช
11.00 น. นำท่านชม กำแพงเมืองเก่า กำแพงที่ปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก ที่ถูกบูรณะเป็นอนุสรณ์ ให้
ท่านได้ถ่ายรูปตามอิสระ
11.30 น. เดินทางสู่ บ้านหนังตะลุง คุณลุงสุชาติ ศิลปินหนังตะลุงคนสำคัญของชาวนคร ผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอด
เยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2539 ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน โดยได้รับแรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญ่จากพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงขอบใจที่รักษาศิลปะการแกะหนัง
ตะลุงเมื่อคราวแสดงหนังตะลุงถวาย และให้ท่านเลือกซื้อหนังตะลุงเป็นของฝากของที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร ลิ้มรสขนมจีนเมืองคอน อร่อยแบบวิถีใต้
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ช้างกลาง นำท่านสู่ วัดธาตุน้อย กราบ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ตำนานศักดิ์สิทธิ์ไม่
เคยสูญสิ้นศรัทธา ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือ ศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น
15.00 น. นำท่านสู่ หมู่บ้านคีรีวงศ์ สัมผัสหัวใจแห่งการอนุรักษ์ที่น่ายกย่อง แห่งเทือกเขาหลวง ที่ได้ชื่อว่า อากาศ
ดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2541 ประเภทเมืองและ
ชุมชน ต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ มีวิถีชีวิต
แบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติพร้อมจุดสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยม คือ ผ้ามัดย้อม
จากสีธรรมชาติ เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณ์ผ้ามัดย้อมเป็นของฝากของขวัญ
16.30 น. เดินทางกลับสู่ตัวเมือง นครศรีธรรมราช เข้าสู่ที่พัก โรงแรม สิริธานี หรือเทียบเท่า
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน
พัก โรงแรม สิริธานี หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง พัทลุง-สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-พระสี่มุมเมือง-ตีโพนมงคลเมืองพัทลุง-นครศรีธรรมราช

07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพัทลุง นำท่านชมทัศนียภาพของ ทะเลน้อย บนสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ สะพานแห่งความสุข ที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศ เขาเล่าว่า…บนสะพานที่ถูกขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบและเชื่อมระหว่างสองจังหวัด ที่นี่..เป็นสะพานที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข เพราะสองข้างคือภาพอันงดงามของวิถีธรรมชาติอันมบูรณ์และเรียบง่าย วิวสวยๆของทะเลาบสุดลูกหูลูกตา วิถีชีวิตควายน้ำ และนกนานาพันธุ์ แค่ได้เห็นและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด จะช่วยฟอกความรู้สึกที่เหนื่อยล้า ให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุข
10.30 น. เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุง นำท่านเที่ยวชม วังเจ้าเมืองพัทลุง “วังเก่าวังใหม่” เดิมเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยูส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยของพระยาพัทลุง(น้อย จันทโรจน์วงศ์) ต่อมาได้ตกทอดมาถึงลูกหลาน ส่วนวังใหม่สร้างขึ้น พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักรวิชิตพิพิธภักดี(เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงคนต่อมา ปัจจุบันวังนี้ทายาทตระกูล “จันทโรจวงศ์” ได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านสู่ หาดแสนสุขลำปำ ชายหาดที่มีทิวสนร่มรื่น ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ให้ท่าน ตีโพนศรีไพศาล ความเป็นมงคลเมื่อมาตีโพนลูกนี้คือ “มีโชค ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข” หนึ่งในโพนหรือกลอง 9 ลูก ของเมืองพัทลุง ที่มาเยือนแล้วต้องตีโพน เพื่อความเป็นมงคล
13.30 น. นำท่านแวะ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ให้ท่าน ตีโพนอนันตชัย ความเป็นมงคลเมื่อมาตีโพนลูกนี้คือ “ได้การยกย่องและเคารพนับถือ”
14.00 น. นำท่านสู่ ศาลาจตุรมุข ที่ประดิษฐานพระสี่มุมเมือง หรือ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพัทลุง ให้ท่านได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ท่าน ตีโพนขวัญเมือง ความเป็นมงคลเมื่อมาตีโพนลูกนี้คือ “การละกิเลส เกิดความสงบสุข”
14.30 น. นำท่านสู่ วัดอินทราวาส ให้ท่านได้สักการะ รูปปั้นหลวงปู่ทวด ปางชนะมาร ซึ่งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และให้ท่าน ตีโพนก้องฟ้า ความเป็นมงคลของการได้ตีโพนลูกนี้คือ “ชนะมารร้ายทั้งหลาย”
15.00 น. นำท่านสู่ สวนกาญจนาภิเษก ให้ท่าน ตีโพนพสุธาสนั่น ความเป็นมงคลของการได้ตีโพนลูกนี้คือ “ความมั่นคงในชีวิต แคล้วคลาด เจริญในทรัพย์”
15.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
18.00 น. เดินทางกลับถึง นครศรีธรรมราช บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
พัก โรงแรม สิริธานี หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง นครศรีธรรมราช-ไอ้ไข่วัดเจดีย์-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ

07.00 น. รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ อ.สิชล
09.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ วัดเก่าแก่รกร้างของนครศรีธรรมราช และได้มีการบูรณะใหม่เมื่อปี 2500 และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง ภายในวัดยังมี ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ เขาเล่าว่า…วิญญาณเด็กอายุ9-10 ขวบที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเกือบ 200 ปี เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย ที่นี่ไม่มีการโฆษณาใดๆ แต่ทุกคนที่มา เพราะความเลื่อมใสอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าในวัดเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้คนเอามาแก้บน (รูปปั้นไก่ชน ของเด็กเล่น และการจุดประทัด) บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับ
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยา เป็นพุทธเจดีย์
สมัยศรีวิชัยสร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรื่อง และ
นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค์ ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง แล้วเดินทางสู่ หัวหิน
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร อำเภอหัวหิน
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
22.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก ห้องคู่

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

8-11/16-19/22-25 กรกฎาคม 2559 6,500.- 6,500.- 6,200.- 5,600.- 1,100.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 6,500.- 6,500.- 6,200.- 5,600.- 1,100.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 6,500.- 6,500.- 6,200.- 5,600.- 1,100.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 6,500.- 6,500.- 6,200.- 5,600.- 1,100.-

โค้ดทัวร MC-0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น