(ก.ค.-ต.ค.) เที่ยวหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี 4วัน2คืน[รถตู้] 5,900.-

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

โค้ดทัวร์ MC-7

หนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี 4วัน2คืน
หลวงพ่อพระใส-วัดผาตากเสื้อ-ชมวิวสกายวอล์ค(ทางเดินกระจก)-ตลาดท่าเสด็จ-ภูทอก
ตลาดผ้านาข่า-วัดโพธิสมภรณ์-ศาลเจ้าปู่ย่า-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก โรงแรม จ.บึงกาฬ 1 คืน และ จ.อุดรธานี 1 คืน
เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
“เขาเล่าว่า…” เบื้องหลังทุกๆที่ในเมืองไทยนั้น เต็มไปด้วย “เรื่องราวเรื่องเล่า” บ้างก็เป็นตำนานจากเมืองเก่า บ้างก็เป็นเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่น บ้างก็เป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้ เขาเล่าว่า…ไม่ได้เล่าให้เราเชื่อ แต่เล่าให้เราออกไปเห็น เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยววิถีไทย ผ่านวิถีแห่งเรื่องเล่าที่ “เขาเล่าว่า” จะเหลือเชื่อแค่ไหน…มันจะยังคงเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อไป ถ้าคุณไม่ออกไปให้เห็นจริงๆสักครั้ง…

วันที่เดินทาง
01-04/08-11/16-19/22-25 กรกฎาคม 2559 5,900.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 5,900.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 5,900.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 5,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-หนองคาย

19.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อยบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง หนองคาย-หลวงพ่อพระใส-วัดผาตากเสื้อ-จุดชมวิวแม่น้ำโขง-ท่าเสด็จ-แก่งฮาฮง-บึงกาฬ

06.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.หนองคาย ให้ท่านล้างหน้าล้างตา บริการอาหารเช้า(1) ที่ร้านทานตะวัน
บริการท่านด้วย ไข่กระทะ ข้าวต้ม ขนมปังญวน และกาแฟร้อนๆ (ท่านละ 1 ชุด)
08.00 น. นำท่าน เข้าสู่ วัดโพธิ์ชัย นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยิ่งนัก และเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
09.00 น. เดินทางสู่ อ.สังคม ตามเส้นทางที่เลาะริมแม่น้ำโขงยามเช้า ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขง
10.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดผาตากเสื้อ เดิมชื่อวัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่าน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์บน “Sky Waik ทางเดินพื้นกระจกใส” แห่งแรกของเมืองไทย จุดชมวิวที่ทำให้เราได้เห็นวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนรามา ที่สวยงามที่สุด
ในช่วงฤดูแล้ง ท่านอาจเห็นชายหาดริมแม่น้ำโขง เป็นรูปเกล็ดพญานาคที่สวยงาม
11.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองหนองคาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีสินค้ามากมาย เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ และถ่ายรูปตามอิสระ บริเวณจุดชมวิวริมแม่น้ำโขง
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามแม่น้ำโขง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงตลอดเส้นทางที่ผ่าน นำท่านแวะชม แก่งฮาฮง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งถือได้ว่าเป็น จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็น รูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง”
17.30 น. ถึง จ.บึงกาฬ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะ วัน โฮเทล หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน
พัก โรงแรม เดอะ วัน โฮเทล หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง บึงกาฬ-ภูทอก-สวรรค์ 7ชั้น-หลวงพ่อพระใหญ่-อุดรธานี-ตลาดผ้านาข่า-วัดโพธิสมภรณ์

07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เก็บสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
09.30 น. เดินทางถึง ภูทอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาคีรีวิหาร(วัดภูทอก) นำท่านเดินเท้าตามบันไดไม้เวียนรอบเขา จนถึงยอดภูทอก เขาเล่าว่า…เส้นทางสู่โลกแห่งการหลุดพ้นนั้นคือ ความเพียรพยายาม ที่นี่คือแดนสวรรค์บนดินที่ทุกคนสามารถไปสัมผัสปรัชญาทางธรรม โดยใช้ความเพียรและครองสติขึ้นจากชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 7 เชื่อกันว่าเป็นเสมือนวิมานของเทวดาแห่งป่าหิมพานต์ ใครมีโอกาสได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนยอดของภูสวรรค์ 7 ชั้น จะถือว่าเป็นมหาบารมีที่ยิ่งใหญ่
11.30 น. นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใหญ่ ที่วัดโพธิ์ธาราม พระพุทธรูปที่สำคัญของบึงกาฬ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบึงกาฬให้ความนับถือเป็นอย่างมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี ตามเส้นทางลัดเลาะริมแม่น้ำโขงที่สวยงาม
16.00 น. นำท่านแวะ ตลาดผ้าบ้านนาข่า หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึก จากผ้าหลากชนิด
เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิด ผ้าย้อมคราม เขาเล่าว่า…ผ้า สามารถช่วยบำรุงผิวของเราให้สวยได้ จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ที่นำพืชโบราณที่เป็นที่เลื่องลือในสรรพคุณด้านสุขภาพ มาย้อมสีผ้าแบบไร้สารเคมี ที่ทำ
ให้เมื่อใส่แล้วรู้สึกเย็นสบาย ไม่ร้อน และถูกวิจัยมาแล้วโดยประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาว่า สามารถป้องกัน
รังสียูวีได้ แพทย์พื้นบ้านยังเชื่อว่า กลิ่นหอมของผ้าทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และยังนำไปนึ่งประคบบาดแผล
ลดอาการอักเสบได้อีกด้วย
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงที่สำคัญ นำท่านชม พระพุทธรูปทองสำริด เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) อายุกว่า 600 ปี และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในวัด
17.45 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เพรสซิเดนท์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน
พัก โรงแรม เพรสซิเดนท์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง อุดรธานี-ศาลเจ้าปู่ย่า-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ

07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางสู่ ศาลเจ้าปู่-ย่า ศาลเจ้าจีนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยู่ริมหนองบัว ให้ท่านได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในศาลเจ้าปู่ย่า เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วนำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่ร่มรื่นด้วยการตกแต่งแบบจีน
10.00 น. เดินทางสู จ.ขอนแก่น
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ มวกเหล็ก อาทิ กระหรี่พับที่ขึ้นชื่อ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร อ.ปากช่อง
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก ห้องคู่

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

01-04/08-11/16-19/22-25 กรกฎาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,800.- 5,000.- 900.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,800.- 5,000.- 900.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 5,900.- 5,900.- 5,800.- 5,000.- 900.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,800.- 5,000.- 900.-

โค้ดทัวร์ MC-7

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น