เที่ยวเทศกาลผีตาโขน ภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก เชียงคาน 3วัน1คืน 4,500.-

โค้ดทัวร์ DJ-65

เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก เชียงคาน
งานประเพณีของจังหวัดเลย … เทศกาลแห่ผีตาโขน ซึ่งจัดกันปีละครั้ง เท่านั้น
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

วันแรก กรุงเทพฯ – อช.ภูเรือ จ.เลย

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย
22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่สอง อช. ภูเรือ – วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – เทศกาลผีตาโขน – ไร่ทีเอสเอ – ชาโต้ เดอ เลย – เชียงคาน

05.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ภูเรือ จ.เลย นำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้น บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร บริการอาหารเช้า (1)
หลังอาหาร มุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย นมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัจจะและไมตรี ซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
09.30 น. นำท่านสัมผัส ประเพณีดั้งเดิมของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย … เทศกาลผีตาโขน ชมขบวนผีตาโขน มากกว่า 2,000 ตัว เลือกซื้อของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นบ้านมากมายในงาน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไร่ทีเอสเอ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ
14.30 น. แวะซื้อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ชั้นดี “ชาโต้ เดอ เลย”, บรั่นดี “วิคตอรี่” รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด, มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ให้เวลาท่านพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
16.30 น. Check in เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่ม (พักห้องละ 2-3 ท่าน) *หากใครอยากเข้าถึงเมืองเชียงคานจริงๆ ต้องพักเกสต์เฮ้าส์ริมโขง ก็แจ้งความจำนงค์มาได้ครับ
17.00 น. นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ด้วยเมนูปลาน้ำโขงรสแซ่บ หลังอาหาร อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย … zzzzz

วันที่สาม ทะเลหมอกภูทอก – ตลาดเช้าเชียงคาน – แก่งคุดคู้ – สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) – กรุงเทพฯ

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านไปชมทะเลหมอกที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร บริการอาหารเช้า (4) ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน
09.00 น. Check out ออกจากที่พัก นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า “คุนหมิงเมืองไทย” ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กน้อย)
15.00 น. เดินทางกลับ กทม. โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500 บาท
เด็ก (3-11 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท


อัตรานี้รวม

– ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
– ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2-3 ท่าน (เชียงคานริเวอร์เมาท์เทน // ริเวอร์ไซด์ เชียงคาน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า)
– ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ + ของว่างตลอดการเดินทาง
– ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ลักษณะทริป
เที่ยวงานประเพณีของจังหวัดเลย … เทศกาลแห่ผีตาโขน ซึ่งจัดกันปีละครั้งเท่านั้น สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

– หมวกกันแดด ครีมกันแดด
– ร่มกันฝน
– รองเท้าสวมใส่สบาย
– ยาประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป

โค้ดทัวร์ DJ-65

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น