แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน 5,000.-

โค้ดทัวร์ : TH-59

เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ดอยอินทนนท์ – พระธาตุศรีจอมทอง – บ้านเหมืองกุง
ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – สวนพฤกษศาสตร์

วันแรก เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ …….. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ
เดินทางสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟฟ้ารางเดียว ชมทิวทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน พร้อมชมความน่ารักของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ดอยสุเทพ นำสู่พระตำหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ และพระตำหนักอันสง่างาม
เดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงการฟ้อนรำแบบล้านนาตามประเพณี ต้อนรับผู้มาเยือนชาวล้านนา

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ – บ้านเหมืองกุง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำสู่ดอยอินทนนท์ พิชิตยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ไทย 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สักการะสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เดินเท้าชมเส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา นมัสการพระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จากนั้นเดินทางสู่โครงการหลวงขุนกลาง ชมโครงการเพาะปลูกไม้เมืองหนาว บ้านม้ง น้ำตกวชิรธาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
นำสู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง สถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุพระเศียรเบื้องขวา พระธาตุ ประจำปีเกิดปีชวด เดินทางสู่บ้านเหมืองกุง ชมกรรมวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา วิถีชาวบ้าน
เมืองเหนือ เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร

วันที่สาม ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – สวนพฤกษศาสตร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารภายในที่พัก เดินทางสู่ปางช้างแม่สา ชมการแสดงต่างๆ
ของช้างแสนรู้ ชมช้างอาบน้ำ การใส่อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับช้างในการทำงาน เตะบอล วาดรูป ฯลฯ เสร็จการชมการแสดงแล้ว นำชมความงามของมวลกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่สวนกล้วยไม้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร่ ชมกลุ่มอาคารเรือน กระจกเฉลิมพระเกียรติ เรือนป่าดิบชื้น ที่เก็บพันธุ์ไม้เขตร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือนไม้น้ำ แสดงพันธุ์ไม้น้ำกว่า 100 ชนิด เช่นบัว พืชตระกูลขิง ข่า คล้า กก พืชกินแมลง พืชทนแล้ง กลุ่มกระบองเพชร ที่มาจากหลายส่วนของโลก / กลุ่ม บอน หน้าวัว เทียน / พันธุ์ไม้ไทย
เดินเท้าสู่เส้นทางธรรมชาติ สวนวัลยชาติ (CLIMBER TRAIL) เส้นทางที่ปลูกไม้เลื้อยกว่า 200 ชนิด พร้อมชมความงามของสวนหิน และน้ำตกแม่สาน้อย เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
…….. น. อำลาเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……..

รายการรวม
อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ค่ารถรับ-ส่ง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการ

รายการไม่รวม
ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก อาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ 650.- บาท

โค้ดทัวร์ : TH-59

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น