แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน 4,000.-

โค้ดทัวร์ : Th-56

เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
นั่งช้าง ล่องแพ – บ้านชาวเขา – สวนกล้วยไม้

วันแรก เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ …….. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ
เดินทางสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟฟ้ารางเดียว ชมทิวทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน พร้อมชมความน่ารักของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ดอยสุเทพ นำสู่พระตำหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ และพระตำหนักอันสง่างาม นมัสการองค์
พระธาตุ ดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม เดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงการฟ้อนรำแบบล้านนาตามประเพณี ต้อนรับผู้มาเยือนชาวล้านนา

วันที่สอง นั่งช้างล่องแพ–บ้านชาวเขา–สวนกล้วยไม้
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงการทำงานของช้างแสนรู้ ซึ่งชาวเมืองเหนือได้ฝึกฝนเพื่อใช้เป็นแรงงานในป่า พร้อมชมการแสดงความสามารถต่างๆ ของช้าง เช่นอาบน้ำ ลากซุง เตะบอล วาดรูป ฯลฯ จากนั้น เชิญท่านตื่นเต้นกับการนั่งช้าง ชมความงามของธรรมชาติในป่า พร้อมสนุกสนานกับการนั่งเกวียนกลับสู่ปางช้าง ประมาณ 1ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง หลังอาหาร ให้ท่านได้รื่นรมย์กับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ
แม่แตง ด้วยการล่องแพไม้ไผ่ ชมความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าอาข่า ที่มีความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติจากนั้นชมความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าลีซอ พร้อมชมสวนสมุนไพร วิถีการรักษาโรคแบบดั้งเดิม ชมสวนกล้วยไม้ ที่ชูช่ออวดความงาม บานสะพรั่งไปทั่วสวน
นำส่งสนามบินเชียงใหม่
อำลาเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……..

รายการรวม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ค่ารถรับ-ส่ง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการ

รายการไม่รวม
ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก อาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ราคาต่อท่าน

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ 250.- บาท

โค้ดทัวร์ : Th-56

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น