TH-45 แพคเกจเกาะกูด 3วัน2คืน พักเกาะกูด คาบานา 5,600.-

โค้ดทัวร์ : TH-45

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก

07.00 น . ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือด่านเก่า ของ “ เกาะกูดคาบาน่า”

08.30 น . ถึงที่พัก “เกาะกูดคาบาน่า” ที่ห้องอาหารเรามีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับ พร้อมรับสัมภาระ/กุญแจ

ห้องพักของท่าน เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า”

13.15 น . เดินทางไปชม / เล่นน้ำตก / สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

(รัชกาลที่ 6) ที่น้ำตกคลองเจ้า

16.00 น . เดินทางกลับสู่ที่พัก และรับประทานอาหารว่างที่เราเตรียมไว้บริการท่าน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัยหรือจะเล่นน้ำที่ใสสะอาดหน้าชายหาดของเรา

19.00 น . รับประทานอาหารค่ำ และร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ

วันที่สอง

08.00 น . รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า”

09.00 น . เชิญเบิกอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังสาธิตเทคนิค การใช้อุปกรณ์ และหลักการช่วย เหลือตัวเองเบื้องต้น

หลังจากนั้น นำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำชมประการัง บริเวณ เกาะหินยักษ์( รายการดังกล่าว ต้อง

ขึ้นกับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูประการังที่ยังคงความสมบูรณ์มากและเป็นแหล่ง ที่เพิ่งจะถูก

ค้นพบเมื่อไม่นานนี้ เพลิดเพลินกับปะการังหลากหลายและฝูงปลา นานาชนิดที่ สวยงาม ซึ่งบริเวณนี้มี

ปลาชุกชุมมากเหมาะสำหรับการตกปลาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของหมู่เกาะ ในทะเลตะวันออก จากนั้น

เดินทางกลับสู่ที่พัก

12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น . เชิญรับประทานอาหารว่าง จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำที่ใสสะอาด หรืออาบแดดบนชายหาดที่ขาว

สะอาดทรายละเอียด ตามอัธยาศัย ในยามเย็นท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของที่นี่ และชมพระอาทิตย์

ตกที่สวยที่สุดที่”เกาะกูดคาบาน่า”

19.00 น . รับประทานอาหารค่ำ ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ย่าง/เผา หลากหลาย ที่เรามอบเป็น

พิเศษให้กับท่าน ท่ามกลางบรรยากาศ อันเป็นธรรมชาติ เสียงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง และร่วมสนุกกับ

กิจกรรมยามค่ำคืนด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ

วันที่สาม

08.00 น . รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บ สัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.00 น . ออกเดินทางกลับจาก “เกาะกูดคาบาน่า”

11.00 น . ถึงท่าเทียบเรือด่านเก่า และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

ห้องปรับอากาศ 5,600 บาท / ท่าน

ห้องปรับอากาศ VIP 6,100 บาท / ท่าน

ห้องเดอลุคซ์ 6,600 บาท / ท่าน

เต็นท์ 4,300 บาท / ท่าน

ค่าจอดรถ 3 วัน 2 คืน 100 บาท / คัน

เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ คิด 75% ของราคาข้างต้น

*** ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%***


อัตรานี้รวม

ค่าเรือเร็วไป – กลับ

ค่าห้องพัก 2 คืน

ค่านำเที่ยวน้ำตก , ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ , พายเรือคยัค (ฟรี)

ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ น้ำชา , กาแฟ , โอวันติน , น้ำแข็ง , น้ำดื่ม ฟรีตลอด

ค่าประกันการเดินทาง 300,000 บาท

คาราโอเกะ เวลา เวลา 20.00 น . – 23.00 น .

สิ่งของที่ควรนำติดตัวไปด้วย: สบู่,แชมพู, ยาสีฟัน, ครีมกันแดด และของใช้อื่นที่จำเป็น


รายละเอียดการชำระเงิน :

ชำระมัดจำ 50% หลังการจอง 2 วัน ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนการเดินทาง 7 วัน

การยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง :

กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นๆ

ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มทุกชนิดข้ามไปที่รีสอร์ท

“มีเรือออกทุกวันศุกร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จองเป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไปสามารถจองวันธรมดาได้”

โค้ดทัวร์ : TH-45

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น