TH-44 แพคเกจเกาะกูด 3วัน2คืน พักเดอะบีชเนเชอรัล รีสอร์ท 5,000.-

โค้ดทัวร์ : TH-44

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

ดูรีวิว the_beach_natural_resort_koh_kood

เดอะบีช เนเจอรัล รีสอร์ท

The Beach Natural Resort ตั้งอยู่ที่เวิ้งอ่าวบังเบ้าบนที่ตั้งเสี้ยวพระจันทร์โค้งทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูดซึ่งได้ฉายาว่า “ไข่มุกแห่งอันดามันตะวันออก” ณ ที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติสไตล์บาหลี ผสมผสานอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมแบบไทย งดงามไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งกลมกลืนกับบรรยากาศที่เงียบสงบ พักผ่อนบนชายหาดส่วนตัวที่ขาวสะอาด น้ำทะเลที่ใสจนเห็นพื้นทรายและฝูงปลาที่แหวกว่าย จุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนสะพานไม้ที่ทอดเป็นแนวยาวลงลงไปในทะเล สถานที่ที่จะเป็นทุกช่วงเวลาแห่งความประทับใจของทุกคนที่ The Beach Natural Resort.

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก

09.00 น. รอรับท่าน ณ ท่าเทียบเรือด่านเก่า ถนนเนินตาแมว จังหวัด ตราด

09.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะกูดโดยเรือเร็ว (Speed Boat) อันทัน สมัยพร้อมอุปกรณ์ชูชีพเตรียมไว้ให้ท่าน

ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัส กับ ความงดงามของทะเลฝั่งอ่าวไทย และเกาะต่างๆของหมู่เกาะ

ทะเลตราด

11.00 น. ถึงที่พัก “เดอะบีช เนเจอรัล รีสอร์ท” ที่รอต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่ม พร้อมสัมผัสบรรยากาศ ของรี

สอร์ทธรรมชาติ ที่เราตั้งใจสร้างอย่างที่ สุด ให้ท่านได้สัมผัสกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ในความรู้สึก

พักผ่อน กับ ธรรมชาติอย่างแท้จริง เชิญจัดเก็บสัมภาระ พร้อมเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหาร “ปะการัง” ของ “เดอะบี ช เนเจรัล รีสอร์ท”

13.30 น. เดินทางไปเที่ยวชมพร้อมสักการะ พระปรมาภิไธยลายพระ หัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ที่น้ำตกคลองเจ้า และเล่นน้ำตก

16.00 น. นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำทะเลใส บริเวณหาดของที่พัก

18.30 น. บริการอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

08.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของ “เดอะบีช เนเจรัล รีสอร์ท” ช่วงเช้า * เตรียมเดินทางขึ้นเรือ พร้อม

อุปกรณ์ดำน้ำ และชูชีพครบชุด ที่จัดเตรียม ไว้ให้ท่าน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเกาะแก่งต่างๆ และดำ

น้ำดูแหล่งปะการัง และ ฝูงปลาที่สวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย บริเวณเกาะกระ/เกาะรัง

และหินตายักษ์ บริเวณที่พาดำน้ำ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคลื่นลม ในวันนั้น ด้วย) *** เวลาออก

เดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ***

12.00 น. บริการอาหารเที่ยงบนเรือ

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก รับประทานอาหารว่าง พร้อมน้ำ ผลไม้ปั่นหรือชา กาแฟ

19.00น. บริการอาหารค่ำ ด้วยอาหารทะเลสดๆ ที่จับมาวันต่อวันปรุง ด้วยเมนูพิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลองอย่างจุใจ

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของ “เดอะบีช เนเจอรัล รีสอร์ท” จากนั้นพักผ่อนเล่นน้ำหรือตกปลา

ตามอัธยาศัย

09.00 น. จัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือด่านเก่า จ.ตราด เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ
พักห้อง SUN SET (พัดลม) 5,000.-

พักห้อง GARDEN VIEW,NATURAL GARDEN,VILLA BEACH 6,000.- 6,300
พักห้อง BEACH SEAVIEW 7,000.-
พักห้อง BEACH SEAVIEW DELUXE 7,500.-

รายการทัวร์ประกอบด้วย

1. ค่าเรือเร็ว (Speed Boat) โดยสารไป-กลับระหว่างตราดและเกาะกูด

2. ที่พักเป็นบังกาโล 1 หลัง 2 คืน

3. อาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 2 มื้อ เย็น 2 มื้อ

4. รายการเที่ยวชมน้ำตก,

5. รายการดำน้ำดูปะการัง

6. กิจกรรมพายเรือคายัค

รายละเอียดการชำระเงิน :

ชำระมัดจำ 50% หลังการจอง 2 วัน ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนการเดินทาง 7 วัน

การยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง :

กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขอื่นๆ

1. ราคาข้างต้น ไม่รวมภาษีและค่าบริการ

2. คิดค่าบริการเพิ่มช่วง Long Weekend 300.- บาท/ท่าน

3. คิดค่าบริการเพิ่มช่วง Peak Season 500.- บาท/ท่าน

4. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด

5. ห้ามมิให้นำอาหารสดมาประกอบอาหารรับประทานในรีสอร์ท

6. กรณีที่ต้องการนำเครื่องดื่มข้ามไปที่รีสอร์ท เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แพ็คละ 100.-บาท

โค้ดทัวร์ : TH-44

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น