TH-41 แพคเกจเกาะกูด 3วัน2คืน พักอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท 5,900.-

โค้ดทัวร์ : TH-41

แพคเกจดำน้ำดูปะการัง ทะเลเกาะกูด 3 วัน 2 คืน

ดูรีวิว ko_kut_ao_phrao_beach_resort

วันแรก เกาะกูด – อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท น้ำตกคลองเจ้า

07.30 น พร้อมกันที่สํานักงาน ตราด เดินทางไปท่าเรือแหลมศอก

08.00 น. เรือจะนำท่านออกจาก จ.ตราด สู่เกาะกูด ระหว่างทางคุณสามารถชมความสวยงามของเกาะต่างๆ

เช่น เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกระดาษ ตลอดเส้นทางใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ถึงเกาะกูด ซึ่ง

ได้รับการขนานนามว่า “อันดามันแห่งทะเลตะวันออก”

09.00 น. ถึงโรงแรม เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช ต้อนรับคณะเดินทางด้วยครื่องดื่มและอาหารเช้า (1)และรับกุญแจ

ห้องพักด้วยบรรยากาศสุดหรู บริเวณชายหาดส่วนตัว ท่านสามารถสนุกสนานกับการพายเรือคยัค

ฟรี ณ บริเวณชายหาดส่วนตัวของโรงแรม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( 2)

14.00 น พาท่านล่องเรือเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่าโกงกางอันสมบูรณ์ที่สุดของเกาะกูด และ

ชมต้นกระเช้าสีดาขนาดใหญ่พร้อมสักการะ พระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ณ น้ำตกคลองเจ้า และสนุกสนานกับการเล่นน้ำตก

16.00น. เดินทางกลับถึง อ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท เป็นอ่าวสุดท้ายใต้สุดของเกาะมีชายหาดยาวที่สุด

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น โรแมนติก แสงแดดรําไรเหมาะแก่การ

ลงเล่นน้ำทะเลเป็นอย่างมาก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 3 )

วันที่สอง ดําน้ำดูประการัง เกาะรัง เกาะหินยักษ์ใหญ่ เกาะนก

08.00 น. รับอรุณชมพระอาทิตย์ยามเช้าสูดบรรยากาศแสนสดชื่น ดื่มชา กาแฟ เหมาะแก่การเดินเล่นริม

หาดทราย อันแสนยาวไกลเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเกาะกูด และรับประทานอาหารเช้า ( 4 )

10.00 น. พร้อมกันที่เรือ เรือออกเดินทางดำน้ำดูปะการังเริเวณเกาะรังตื่นตากับธรรมชาติของโลกใต้

ทะเลซึ่งมีทั้งปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังอ่อนและฝูงปลาทะเลสวยงามมากมาย

หลากหลายชนิด เช่น ปลานกแก้ว ปลาเก๋าทะเล ปลาหูช้าง ปลาวัว ฝูงปลาการ์ตูน และกลุ่ม

ดอกไม้ทะเล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค ( 5 )

13.00 น. ดํานํ้าดูปะการังเพลิดเพลินกับปะการังหลากหลายชนิดทั้ง ปะการังเขากวาง ปะการังหินกรูด

บริเวณเกาะนก เกาะยักษ์ บริเวณนี้ท่านจะได้สัมผัสกับฝูงปลาทะเลสวยงามที่แสนเชื่องมากมาย

หลายชนิด ที่จะว่ายเข้ามาทักทายถึงตัวท่าน

16.00 น. กลับถึงอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท เดินเล่นริมหาดเล่นน้ำทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( 6 )


วันที่สาม

06.00 น. รับอรุณยามเช้า ดื่มชา กาแฟ เดินเล่นริมหาดท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ สายลม แสงแดด และท้อง

ทะเลสีคราม

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม ( 7 )

09.00 น ออกจากรีสอร์ทเดินทางกลับตราดโดยสวัสดิภาพและเก็บภาพความประทับใจอย่างมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าที่พักบนรีสอร์ท 2 คืน 3 วัน ห้อง Sea Beach Hut พักห้องละ 4-6 ท่าน

2.ค่าอาหารตามโปรแกรม 7 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

3.ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 3 เกาะ (เกาะยักษ์ เกาะนก และเกาะรัง)

4.ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

5.เรือคยัด ณ บริเวณชายหาดส่วนตัวของโรงแรม อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันอุบัติเหตุ น้ำดื่ม

6.ค่าเรือ Speed Boat ไปและกลับจากท่าเรือ-โรงแรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าเดินทางที่ไม่อยู่ในโปรแกรมที่กำหนด

ราคาแพคเกจ 3 วัน 2 คืน

ห้อง Sea breeze hut ราคาแพคเกจ 5,900./ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน

ห้อง Garden view room ราคาแพคเกจ 6,400./ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน

ห้อง Garden villa room ราคาแพคเกจ 7,000./ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน

สำหรับเด็ก อายุ 6-10 ปี ลด 25%

รายละเอียดการชำระเงิน :

ชำระมัดจำ 50% หลังการจอง 2 วัน ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนการเดินทาง 7 วัน

การยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง :

กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นๆ

ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารใดๆ ทั้งสิ้น (รีสอร์ทมีร้านอาหาร)

อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทได้ โดยคิดค่าบริการตัวละ 1,000 บาท

มีอินเตอร์เน็ตไว้บริการที่บริเวณร้านอาหาร

ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่จองผ่านเว็บไซด์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ที่รีสอร์ทได้

ฟรี! สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่มีเตียง) แต่คิดค่าอาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ

โรงแรมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพลมและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

โค้ดทัวร์ : TH-41

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น