TH-36 แพคเกจเกาะช้าง 3วัน2คืน พักช้างบุรี รีสอร์ท 3,550.-

โค้ดทัวร์ : TH-36

โปรแกรมการเดินทางเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

ดูรีวิว chang_buri_resort_spa


วันแรก กรุงเทพ -ตราด

13.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ลงเรือเฟอรี่ข้ามฝั่งสู่เกาะช้าง

14.00 น. เดินทางถึงรีสอร์ทที่พัก พร้อมเช็คอินเข้าที่พักจัดสัมภาระ

14.30 น. เชิญพักผ่อนเล่นน้ำทะเล,พายเรือคายัค

18.00 น. เชิญท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนประทับใจ ชมพระอาทิตย์อัสดง ริมขอบทะเล ณ.หาดส่วนตัว

18.30 น. เชิญรับประทานอาหารเย็น ณ.ห้องอาหารไอยราซีฟู๊ด (1)

20.00 น. หลังอาหารเย็นนำท่านล่องเรือชมหิ่งห้อย ในบรรยากาศที่เงียบสงบท่านจะได้เห็นฝูงหิ่งห้อย

บินส่องแสงระยิบระยับ ซึ่งท่านจะหาชมในกรุงเทพไม่ได้อีกแล้ว

วันที่สอง ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

06.30 น. ตื่นเช้ารับอรุณ เดินเล่นชายหาด สัมผัสบรรยากาศชายทะเลยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (2)

09.00 น. รถจากเรือท่องเที่ยวมารับท่าน ณ.รีสอร์ท ที่พักเดินทางสู่ท่าเรือบางเบ้า นำท่านออกเดินทางสู่

เกาะทองหลาง เกาะรัง เกาะโล้น เกาะหวาย เพื่อท่องทะเลชมปะการัง และปลาทะเลสีสวยงาม

พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ (3) บนเรือ และอาหารว่างตอนบ่าย สมควรแก่เวลานำท่านกลับฝั่ง

17.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันที่สาม เกาะช้าง ตราด กรุงเทพฯ

06.30 น. ตื่นเช้ารับอรุณ เดินเล่นชายหาด สัมผัสบรรยากาศชายทะเลยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (4)

09.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำทะเล หรือ สระว่ายน้ำ หรือ ไปเที่ยวน้ำตกคลองพลู

12.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากรีสอร์ทที่พัก

17.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
พักห้อง Superior room ราคาท่านละ 3,550.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าที่พักบนรีสอร์ท 2 คืน 3 วัน พักห้องละ 2 ท่าน

2.ค่าอาหารตามโปรแกรม 4 มื้อ

3.ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

4.ค่ารถรับ-ส่ง ไปลงเรือที่อ่าวบางเบ้า

5.ค่ารถรับ-ส่ง ไปห้องอาหารไอยรา

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าเดินทางที่ไม่อยู่ในโปรแกรมที่กำหนด

รายละเอียดการชำระเงิน :

ชำระมัดจำ 50% หลังการจอง 2 วัน ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนการเดินทาง 10 วันโดยการโอนเข้าบัญชี

การยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง :

กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางรีสอร์ทขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นๆ

ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารใดๆ ทั้งสิ้น (รีสอร์ทมีร้านอาหาร)

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ท

ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่จองผ่านเว็บไซด์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ที่รีสอร์ทได้

โรงแรมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพลมและความปลอดภัยของลูกค้าเป็น
สำคัญ

โค้ดทัวร์ : TH-36

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น