(ก.ค.-ต.ค.) เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี 2วัน1คืน[รถตู้] 3,900.-

โค้ดทัวร์ MC-3

เขาเล่าว่า…พระปางขอฝน
กาญจนบุรี-สังขละบุรี 2วัน1คืน
พระพุทธเมตตาประชาไทย-ด่านเจดีย์สามองค์-วัดเสาร้อยต้น-ตลาดชายแดนไทยพม่า
ตักบาตรยามเช้า-สะพานมอญ-ล่องเรือชมเมืองบาดาล-วัดวังก์วิเวการาม

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก รีสอร์ท อ.สังขละบุรี 1 คืน
เดินทางทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
“เขาเล่าว่า…” เบื้องหลังทุกๆที่ในเมืองไทยนั้น เต็มไปด้วย “เรื่องราวเรื่องเล่า” บ้างก็เป็นตำนานจากเมืองเก่า บ้างก็เป็นเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่น บ้างก็เป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้ เขาเล่าว่า…ไม่ได้เล่าให้เราเชื่อ แต่เล่าให้เราออกไปเห็น เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยววิถีไทย ผ่านวิถีแห่งเรื่องเล่าที่ “เขาเล่าว่า” จะเหลือเชื่อแค่ไหน…มันจะยังคงเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อไป ถ้าคุณไม่ออกไปให้เห็นจริงๆสักครั้ง…

วันที่เดินทาง
02-03/09-10/16-17/23-24 กรกฎาคม 2559 3,900.-
06-07/12-13/20-21/27-28 สิงหาคม 2559 3,900.-
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559 3,900.-
01-02/08-09/15-16/22-23 ตุลาคม 2559 3,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ-สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์-วัดเสาร้อยต้น-ตลาดชายแดน

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05.45 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหน้าสู่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์และเครื่องดื่มบนรถ
09.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดทิพย์สุคนธาราม เขาเล่าว่า…ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพระพุทธบารมี ได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และที่อำเภอห้วยกระเจา คืออีสานจังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของ “พระปางขอฝน” ที่สุดแห่งความศรัทธากับประติมากรรมทางพุทธศิลป์ พระพุทธรูปสำริดปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศไทยและงดงาม ว่ากันว่าหากใครได้มากราบไหว้ ชีวิตจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งแผ่นดินที่ได้รับน้ำฝน… ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พระพุทธรูปปางขอฝนที่สูง 32 เมตร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ผู้ที่ริเริ่มในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ จากนั้นชม อาคารนิทรรศการ ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป และรูปเหมือนของสมเด็จพระมหาธีราจารย์
10.00 น. ขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่ อ.ทองผาภูมิ
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร แล้วเดินทางต่อสู่ อ.สังขละบุรี
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ เส้นทางเดินทัพของพม่าในสมัยโบราณ ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญแห่ง
หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ นำท่านข้ามชายแดนไทย-พม่า เข้าชม วัดเสาร้อยต้น วัดเก่าที่หลวงพ่ออุตตมะ เคยสร้างไว้และเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชมความงามของเสาไม้แดง จำนวนกว่าร้อยต้น ชั้นบนสุดจะห้ามผู้หญิงขึ้น จากนั้นเข้าชม วัดเจดีย์ทอง หรือวัดทองคำ ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมเจดีย์ที่มีรูปทรงคล้ายเจดีย์ชเวดากอง สีทองอร่ามสวยงาม และนำท่านสู่ ตลาด ด่านเจดีย์สามองค์ เลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ตมอิสระ ชม เจดีย์สามองค์ หรือหินสามกองที่เรียกกันในสมัยก่อน
17.30 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ซองกาเรีย ริเวอร์ฮัท รีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ในบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติก อากาศที่สดชื่นเย็นสบาย
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วพักผ่อนยามค่ำคืนในบรรยากาศอันเงียบสงบ
พัก ซองกาเรีย ริเวอร์ฮัท รีสอร์ท

วันแรกของการเดินทาง ตักบาตรยามเช้า-สะพานมอญ-ล่องเรือชมวัดใต้น้ำ-วัดวังก์วิเวการาม-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-กรุงเทพฯ

05.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ ท่ามกลางอากาศสดชื่นยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ สะพานมอญเพื่อ ตักบาตรยามเช้า
ได้ตามอิสระ จากนั้นเชิญท่าน เดินเที่ยวสะพานมอญ สะพานไม้ที่ได้ชื่อยามที่สุดในประเทศ สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาจากชาวมอญ
07.30 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
(บริการท่านด้วย ข้าวต้มร้อนๆ พร้อมเครื่องดื่ม และขนมปังยามเช้า)
08.30 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือ ล่องทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ อากาศที่เย็นสบายยามเช้า ชม วัดใต้น้ำ(เมืองบาดาล) ซึ่งเป็นวัดวังก์วิเวการามเก่า ก่อนที่จะถูกน้ำท่วมเพราะมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (ในเดือน มีนาคม-มิถุนายน น้ำจะลดลง ท่านจะสามารถเห็นตัวโบสถ์ ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ)
10.00 น. นำท่านสู่ วัดวังก์วิเวการาม ซึ่งเป็นวัดจำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของ
ประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกระเหรี่ยงและพม่า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ภายในวิหารที่ตั้งอยู่
ริมแม่น้ำ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน อันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว จากวัดวังก์วิเวกา
ราม แยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของ เจดีย์แบบพุทธคยา มีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร อ.ทองผาภูมิ
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี
16.00 น. นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เชิญท่านถ่ายรูปกับสะพานประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นโดยทหาร
ญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกมาสร้างสะพานแห่งนี้ และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ
17.00 น. นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ขึ้นชื่อของกาญจนบุรี แล้วทานอาหารค่ำตามอิสระ แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก ห้องคู่

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

02-03/09-10/16-17/23-24 กรกฎาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,400.- 600.-
06-07/12-13/20-21/27-28 สิงหาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,400.- 600.-
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,400.- 600.-
01-02/08-09/15-16/22-23 ตุลาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,400.- 600.-

โค้ดทัวร์ MC-3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น