โครงการปันรักให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มเอมใจ Vol.2

โครงการปันรักให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มเอมใจ Vol.2

เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556
ณ โรงเรียนวัดวัดวังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
“สร้างสรรค์ปัญญาชน เพื่อแบ่งปันเด็กน้อยในชนบท”
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2
คุณครู 13 ท่าน
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 210 คน
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556

หลักการและเหตุผล

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเน้นกลุ่มเด็กๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ปันรักให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มเอมใจ Vol.2
จะเข้าไปทำโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา ชุดกีฬาและอุปกรณ์การเรียน นอกจากนั้นต้องเตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนร่วมกับโรงเรียน โดยเข้าไปส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี กีฬาฮาเฮ เกมส์ การแสดง การรำ ร้อง เต้น เล่นกับเด็กๆ ร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากบุคลในวงการท่องเที่ยว
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น เป็นโรงเรียนเล็กๆ อยู่ภายในวัดวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง มีระยะทางจากโรงเรียนถึงตัวอำเภอ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น 1อาคารเรียน มีโรงอาหารเล็กๆ 1 โรง เปิดการสอนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 มีคุณครู 13 ท่าน เด็กนักเรียนประมาณ 210 คน ปี เด็ก ๆ จะเดินและปั่นจักรยานมาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน ทางโรงเรียนจะมีโครงการอาหารกลางวัน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนทุกคน ทุกวัน งบประมาณค่าอาหารได้จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและ ส่วนหนึ่งได้มาจากการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน เวลาทานอาหารกลางวัน 10.30 น. (ดังนั้น ถ้าใครสนใจจะไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ต้องไปก่อนเวลาทานอาหารของเด็กๆ)

ปันรักให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มเอมใจ Vol.2 ต้องทำอะไรบ้าง

1. เล่นกับน้อง สนุกสนาน ร่วมเล่นกิจกรรมสร้างสรรค์กับน้องๆ เช่น กีฬาสี กีฬาฮาเฮ เกมส์ การแสดง การรำ ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง
2. เรียนกับน้อง เรียนรู้และเข้าใจเด็ก ธรรมชาติของเด็ก เพราะการเล่นของเด็ก คือ การเรียนรู้
3. ทานกับน้อง ตักอาหาร น้ำและขนมต่างๆ แจกน้องๆ ร่วมทานอาหารกลางวันกับน้องๆ โดยมีคุณครูและแม่ครัวช่วยเตรียมอาหารไว้ให้

คุณสมบัติของผู้เข้ารวม ปันรักให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มเอมใจ Vol.2

• มีหัวใจทั้ง 4 ห้องที่พร้อมจะเปิดหัวใจเพื่อแบ่งปันความรักและความอบอุ่น
• มีรอยยิ้มและอ้อมกอดใหญ่ๆเพื่อมาสัมผัสและกอดเด็กๆด้วยกัน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร การประสานงาน การวางแผนโครงการ การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผลโครงการ
3. เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำกิจกรรมอาสาสมัคร เสียสละเพื่อสังคม
4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับชุมชน

งบประมาณค่าใช้จ่าย
1. ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 3,000 ( จำนวน 210 คน )
2. ค่าขนม + ไอศครีม 1,500
3. ทุนการศึกษา 2,000
4. เครื่องเขียน สมุดดินสอ 2,000
5. ค่ารถกรุงเทพฯ – อ่างทอง 2,000

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท ( แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
หมายเหตุ งบประมาณต่างๆ เปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนการบริจาคของผู้สนับสนุน
************************************************************

กำหนดการ : วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

6.30 – 9.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ – โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
9.00 – 9.30 น. ทักทายคุณครูและเด็กๆนักเรียนที่มารอต้อนรับ
9.30 – 10.00 น. ขนของลงจากรถ เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ทำกิจกรรม
10.00 – 10.30 น. จัดกลุ่มพี่ๆ กับน้องๆ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 4 สี (ฟ้า ชมพู เขียว เหลือง)
พาน้องๆ มานั่งในโรงอาหาร เตรียมทานอาหารกลางวัน
10.30 – 11.30 น. ตักอาหารและขนม ไอศกรีมแจกน้องๆ ทุกคน
11.30 – 12.00 น. พี่ๆพักทานอาหารกลางวัน ปล่อยน้องๆเล่นและพักผ่อนตามสบาย
12.00 – 13.30 น. ร้อง เต้น เล่นกับน้อง ( พร้อมแจงของรางวัล )มอบของรางวัลแด่ทีมที่ชนะและมอบทุนการศึกษา
14.30 – 15.00 น. เก็บของกับบ้าน อำลาน้องๆ ส่งน้องๆกลับบ้าน ระหว่างทางแวะ วัดม่วง สักการะพระที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ.อ่างทอง
18.30 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ**
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆ **
ผู้ร่วมจัดทำโครงการ
ปิยพัฒน์ มาศิริ (โจ๊ก), สุพัตรา สวนขวัญ ( เก๋ ), จักรพันธ์ แสงงาม ( นิว ), สราวุฒิ ใจเบิกบาน (ไก่)

ธ.ไทยพานิชย์ จำกัด / นาย ปิยพัฒน์ มาศิริ เลขที่บัญชี 109 258 948 0 / ออมทรัพย์ / สาขา มีนบุรี

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกุศลครั้งนี้ โทร 08-4455-2992

nullnull null null

1. บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
3,000
2. Trip Ha Hey
1,500
3. Enjoy Travel Club
1000
4. THAI AIR TICKET
1,500
5. Mike Team Tour
500
6. Inspirit Holidays
1000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น