Nok Ultimate Holiday at Centara Hotels

Nok Ultimate Holiday at Centara Hotels and Resorts
นกสไมล์แพ็คเกจ ส่งมอบความสุขในการพักผ่อนอย่างเต็มที่ กับแพ็คเกจที่พักโรงแรมเครือเซ็นทาราสุดคุ้ม ที่มีให้คุณเลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะนอนชมทะเลจากโรงแรมสุดฮิปที่ภูเก็ต เพิ่มสีสันวันหยุดกับรีสอร์ทสุดหรู ที่สมุย หรือ เที่ยวแบบสบาย ๆ ที่เชียงใหม่ ในราคาเริ่มต้นที่ 4,900 บาทต่อท่าน (อัตราค่าบริการรวม: ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ, ที่พัก 2 คืน (โรงแรมในเครือเซ็นทารา) และ รถ รับ – ส่งสนามบิน) สำรองที่นั่งด่วนที่ 02 – 3088388 โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2554

เงื่อนไขและข้อกำหนด
* ระยะเวลาในการจองคือ 24 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2554
* ระยะเวลาในการเดินทาง คือ 8 กรกฎาคม – 30 กันยายน 54
* จำนวนผู้เดินทางต่อแพ็คเกจคือ 2 ท่านขึ้นไป
* สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
* ราคาของแพ็คเกจขึ้นอยู่กับ วัน และ เวลาเดินทางของผู้โดยสาร
* หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เที่ยวบิน และวันเดินทาง
* กรณีผู้ร่วมเดินทางไม่เลือกกิจกรรม แพ็คเกจในวันและเวลาเดียวกัน จะต้องเป็นผู้ชำระค่าเดินทางเพิ่ม
* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น อาทิ ภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี