โป่งก้อนเส้า สระบุรี

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

โป่งก้อนเส้า สระบุรี

soawan

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เริ่มสำ
รวจและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ พื้นที่ของ
ศูนย์ฯ ประกอบด้วยสังคมป่าหลายชนิดก่อให้เกิดความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๓ เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ ๑ จากจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการฯ ๑๒ กิโลเมตร
สามารถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ ไปทางอ่างเก็บน้ำ
ซับป่าว่าน ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงครึ่ง

เส้นทางที่ ๒
จากอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน ไปน้ำตกหินดาด น้ำตกชั้นเดียวแต่มีขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยพรรณไม้สวยงาม
เช่น กล้วยไม้ ลิ้นมังกร เทียน ฯลฯ และไปยังน้ำ
ตกคลองผักหนามกลับมายังอ่างเก็บน้ำ
ซับป่าว่าน ระยะทาง ๔ กิโลเมตร
ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง

เส้นทางที่ ๓
จากอ่างเก็บน้ำซับป่าว่านไปน้ำตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลาง เจ็ดคดใต้ กลับมายังอ่างเก็บน้ำซับป่าว่านระยะทาง ๔ กิโลเมตร ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง นอกจากนี้บริเวณศูนย์ฯ ยังมีน้ำตกที่น่าท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกเขาแคบ น้ำตกโกรกฝาผนังและน้ำตกซับป่าว่าน

ข้อมูลท่องเที่ยว
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑
(ถ.พหลโยธิน)
แยกขวาเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๒
(ถ.มิตรภาพ)
ผ่านตัวเมืองสระบุรี
ประมาณ
หลัก กม.ที่ ๑๒๖
(เทศบาลทับกวาง)
แล้วกลับรถ
ประมาณ ๑ กม. เลี้ยวซ้ายที่ศูนย์
โยเรฯ ตรงไปอีกประมาณ ๒๐ กม.
๐ ๓๖๒๒ ๗๑๕๖,
๐๘ ๙๒๓๗ ๘๖๕๙
๐ ๓๖๓๔ ๖๒๐๒
jedkod@hotmail.com
www.dnp.go.th/MFCD1/
saraburisite/webpage/7kod.
htm
เรียนรู้ระบบนิเวศ เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ชมพรรณไม้ เที่ยว
น้ำตก ส่องสัตว์ ดูนก ชมผีเสื้อ
ชมดวงอาทิตย์
บ้านพัก ห้องประชุม หรือ ห้อง
สัมมนา พื้นที่กางเต็นท์ แผนผัง
ที่จอดรถ ร้านอาหาร ห้องน้ำ
สำนักงาน เปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น