โป่งก้อนเส้า สระบุรี

โป่งก้อนเส้า สระบุรี

soawan

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เริ่มสำ
รวจและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ พื้นที่ของ
ศูนย์ฯ ประกอบด้วยสังคมป่าหลายชนิดก่อให้เกิดความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๓ เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ ๑ จากจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการฯ ๑๒ กิโลเมตร
สามารถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ ไปทางอ่างเก็บน้ำ
ซับป่าว่าน ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงครึ่ง

เส้นทางที่ ๒
จากอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน ไปน้ำตกหินดาด น้ำตกชั้นเดียวแต่มีขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยพรรณไม้สวยงาม
เช่น กล้วยไม้ ลิ้นมังกร เทียน ฯลฯ และไปยังน้ำ
ตกคลองผักหนามกลับมายังอ่างเก็บน้ำ
ซับป่าว่าน ระยะทาง ๔ กิโลเมตร
ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง

เส้นทางที่ ๓
จากอ่างเก็บน้ำซับป่าว่านไปน้ำตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลาง เจ็ดคดใต้ กลับมายังอ่างเก็บน้ำซับป่าว่านระยะทาง ๔ กิโลเมตร ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง นอกจากนี้บริเวณศูนย์ฯ ยังมีน้ำตกที่น่าท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกเขาแคบ น้ำตกโกรกฝาผนังและน้ำตกซับป่าว่าน

ข้อมูลท่องเที่ยว
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑
(ถ.พหลโยธิน)
แยกขวาเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๒
(ถ.มิตรภาพ)
ผ่านตัวเมืองสระบุรี
ประมาณ
หลัก กม.ที่ ๑๒๖
(เทศบาลทับกวาง)
แล้วกลับรถ
ประมาณ ๑ กม. เลี้ยวซ้ายที่ศูนย์
โยเรฯ ตรงไปอีกประมาณ ๒๐ กม.
๐ ๓๖๒๒ ๗๑๕๖,
๐๘ ๙๒๓๗ ๘๖๕๙
๐ ๓๖๓๔ ๖๒๐๒
jedkod@hotmail.com
www.dnp.go.th/MFCD1/
saraburisite/webpage/7kod.
htm
เรียนรู้ระบบนิเวศ เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ชมพรรณไม้ เที่ยว
น้ำตก ส่องสัตว์ ดูนก ชมผีเสื้อ
ชมดวงอาทิตย์
บ้านพัก ห้องประชุม หรือ ห้อง
สัมมนา พื้นที่กางเต็นท์ แผนผัง
ที่จอดรถ ร้านอาหาร ห้องน้ำ
สำนักงาน เปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น