แพคเกจสมุย 3วัน2คืน บินบางกอกแอร์เวย์ 10,500.-

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2555 สามารถเช็คไฟท์การเดินทาง
ตารางบิน กรุงเทพฯ สมุย

1   PG 103  D    BKK   USM    0600    0705   0 19APR12 25APR12 319  1:05
2   PG 103  3    BKK   USM    0725    0830   0 18APR12 18APR12 319  1:05
3   PG 121  D    BKK   USM    0730    0835   0 19APR12 04JUL12 319  1:05
4   PG 123  D    BKK   USM    0815    0920   0 18APR12 25APR12 319  1:05
5   PG 127  D    BKK   USM    0830    1000   0 17APR12 10MAY12 AT7  1:30
6   PG 129  D    BKK   USM    0900    1030   0 25MAR12 27OCT12 AT7  1:30
7   PG 805  D    BKK   USM    0945    1050   0 25MAR12 27OCT12 319  1:05
8   PG 131  1245 BKK   USM    1000    1105   0 19APR12 24APR12 319  1:05
9   PG 265  D    BKK   USM    1020    1150   0 28MAR12 27OCT12 AT7  1:30
10   PG 133  D    BKK   USM    1100    1205   0 08APR12 04JUL12 319  1:05
11   PG 141  X2   BKK   USM    1130    1235   0 18APR12 16MAY12 319  1:05
12   PG 141  2    BKK   USM    1145    1250   0 24APR12 24APR12 319  1:05

ตารางบิน สมุย กรุงเทพฯ

1   PG 100  D    USM   BKK    0600    0705   0 19APR12 06JUL12 319  1:05
2   PG 100  3    USM   BKK    0600    0705   0 18APR12 18APR12 AT7  1:05
3   PG 104  D    USM   BKK    0745    0850   0 19APR12 01MAY12 319  1:05
4   PG 104  3    USM   BKK    0910    1015   0 18APR12 18APR12 319  1:05
5   PG 122  D    USM   BKK    0915    1020   0 19APR12 04JUL12 319  1:05
6   PG 952  D    USM   BKK    0945    1050   0 18APR12 25APR12 319  1:05
7   PG 217  D    USM   BKK    1000    1105   0 18APR12 25APR12 319  1:05
8   PG 128  D    USM   BKK    1030    1200   0 17APR12 10MAY12 AT7  1:30
9   PG 132  1245 USM   BKK    1145    1250   0 19APR12 24APR12 319  1:05
10   PG 874  367  USM   BKK    1155    1300   0 01APR12 27OCT12 319  1:05

 

โรงแรม  

การเดินทาง (ราคาต่อท่าน /บาท)
พักคู่ ท่านที่สาม เด็กมีเตียง  

02-12 ปี

เด็กไม่มี เตียง  

02-12 ปี

พักเพิ่ม/คืน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า
Samui Palm Beach  

(Deluxe Royal Wing)

1 เม.ย.-31ต.ค.55 10,500 10,300 8,200 7,000 2,400
Q Signature Samui 

(Deluxe Pavilion)

1 เม.ย.-31ต.ค.55 10,700 6,700 2,700
Iyara Beach Hotel & Plaza (Superior room) 1 เม.ย. – 31 ต.ค 55  

11,400 10,800 8,700 7,300 2,400
Buddy Boutique Hotel Samui 

(Superior room)

1เม.ย-31ต.ค.55 11,200 11,100 9,000 6,900 3,000
Weekender Resort & Spa 

(Superior room)

1เม.ย-31ต.ค.55 11,200 11,100 7,600 7,200 3,000
Bhundhari Spa Resort 

(Deluxe room)

1 เม.ย. 31 ก.ค.และ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 55  

11,700

10,500 7,600 6,900 3,100
Chaba Samui Resort 

(Deluxe Lake Wing)

1 เม.ย.-31 ต.ค.55 10,700  

10,300

7,500 6,900 2,200
The Sea Koh Samui 

(One bedroom Deluxe)

1 – 30 เม.ย. และ  

16 ส.ค. 15 ก.ย.

13,300 11,000 9,000 7,400 4,200
1 พ.ค.-15 ก.ค.และ 16 ก.ย. 31 ต.ค. 55 12,500 3,500
Dara Samui Beach Resort & Spa  

(Superior room)

1 เม.ย .-15 ก.ค.และ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 12,800 10,500 8,600 6,800 4,400
16 ก.ค.–31 ส.ค.55 14,000 5,500
Nora Beach Resort & Spa 

(Superior room)

1 เม.ย.-31 ต.ค.2555  

12,900 12,400 8,600 7,700 4,000
Nora Buri Resort & Spa 

(Deluxe room)

 

1 เม.ย.-31 ต.ค.55

13,500 12,600 8,800 7,700 4,500
Chaba Cabana Samui 

(Deluxe Building)

1 เม.ย.-31 ต.ค.55  

11,200 10,500 8,800 7,000 2,700
Centara Grand Beach Samui 

(Deluxe Ocean Facing)

16 เม.ย.- 30 มิ.ย. และ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2555 13,500 13,800 9,100 

6,900 

4,000
1 15 เม.ย. และ 1 ก.ค.– 31ส.ค.55 14,500 13,800 5,500
The Briza  Beach Resort & Spa 

(Srivijaya Plung Pool)

1 เม.ย.-31 ก.ค.และ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 55 14,600 6,900 5,600
1 –31 ส.ค.55 15,600 6,900 6,600
Beach Republic  

The Residence

(Club Suite)

1-15 เม.ย. และ 16 ก.ค.-15 ก.ย. 2555 13,500 12,500 8,600 7,400 4,400
16 เม.ย.-15 พ.ค. และ 16 ก.ย.-31 ต.ค. 2555 12,800 3,500
Sala Samui 

(Deluxe Balcony)

1-9 เม.ย .  

และ 1 -31 ส.ค.55

17,000 14,200 12,000 7,600 8,200
10 เม.ย.-30 มิ.ย. และ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 55 15,700 5,400
  • หมายเหตุ อาหารเย็น 1มื้อ สำหรับการเข้าพัก ณ โรงแรม Nora Beach, Nora Buri Resort, The Briza และ Sala Samui (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

ราคาดังกล่าวรวม

· บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-สมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัย เงินเพิ่มค่าเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน

· ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

· รถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินที่พัก

· ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

ราคาดังกล่าวไม่รวม

· ค่าเที่ยวชมรอบเกาะนางยวน เกาะเต่า พร้อมอุปกรณ์ Snorkel, เรือและรถรับส่งท่าเรือ-โรงแรม, อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มบนเรือ, และค่าธรรมเนียมในการขึ้นเกาะนางยวน เกาะเต่า(รายการท่องเที่ยวจะให้บริการในวันที่สองของการเข้าพัก และเป็นลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ)

· ค่าอาหารมื้ออื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการ

· ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากรายการที่กำหนด

· ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทิป ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ภายในห้อง

ค่าทิป เป็นต้น

· ค่าประกันภัยสุขภาพ

 

 

ราคาดังกล่าวรวม
• บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-สมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัย เงินเพิ่มค่าเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน
• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
• รถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินที่พัก
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

ราคาดังกล่าวไม่รวม

• ค่าเที่ยวชมรอบเกาะนางยวน เกาะเต่า พร้อมอุปกรณ์ Snorkel, เรือและรถรับส่งท่าเรือ-โรงแรม, อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มบนเรือ, และค่าธรรมเนียมในการขึ้นเกาะนางยวน เกาะเต่า(รายการท่องเที่ยวจะให้บริการในวันที่สองของการเข้าพัก และเป็นลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ)
• ค่าอาหารมื้ออื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากรายการที่กำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทิป ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ภายในห้อง
ค่าทิป เป็นต้น
• ค่าประกันภัยสุขภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น