แพคเกจภูเก็ต 3วัน2คืน บินบางกอกแอร์ 8,600.-

เอาโปรโมชันแพคเกจ เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืนมาฝากกัน เป็นแพคเกจ โรงแรม 2 คืน พร้อมด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ไปกลับ กรุงเทพฯ ภูเก็ต พร้อมด้วยรถรับส่งสนามบิน เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน– 31 ตุลาคม 2555
ตารางบิน กรุงเทพฯ ภูเก็ต

1   PG 271  D    BKK   HKT    0805    0930   0 03APR12 25AUG12 320  1:25
2   PG 275  D    BKK   HKT    1000    1125   0 28MAR12 27OCT12 320  1:25
3   PG 924  D    BKK   HKT    1220    1345   0 15APR12 27OCT12 320  1:25
4   PG 273  D    BKK   HKT    1355    1520   0 16APR12 25AUG12 320  1:25
5   PG 277  D    BKK   HKT    1655    1820   0 25MAR12 25AUG12 320  1:25
6   PG 279  3    BKK   HKT    2005    2130   0 18APR12 18APR12 319  1:25
7   PG 279  D    BKK   HKT    2005    2130   0 19APR12 25AUG12 320  1:25
8   PG 220  3    BKK   HKT    2155    2320   0 18APR12 18APR12 320  1:25
9   PG 220  D    BKK   HKT    2155    2320   0 19APR12 25APR12 319  1:25

ตารางบิน ภูเก็ต กรุงเทพฯ

1   PG 270  X45  HKT   BKK    0700    0825   0 21APR12 01MAY12 319  1:25
2   PG 270  345  HKT   BKK    0700    0825   0 18APR12 20APR12 320  1:25
3   PG 272  D    HKT   BKK    1020    1145   0 03APR12 25AUG12 320  1:25
4   PG 276  D    HKT   BKK    1215    1340   0 28MAR12 30MAR13 320  1:25
5   PG 907  D    HKT   BKK    1435    1600   0 25MAR12 27OCT12 320  1:25
6   PG 274  D    HKT   BKK    1610    1735   0 16APR12 25AUG12 320  1:25
7   PG 278  D    HKT   BKK    1910    2035   0 25MAR12 25AUG12 320  1:25
8   PG 280  3    HKT   BKK    2215    2340   0 18APR12 18APR12 319  1:25
9   PG 280  D    HKT   BKK    2215    2340   0 19APR12 27OCT12 320  1:25

 

โรงแรม การเดินทาง ห้องพักคู่ ผู้ใหญเตียงเสริม เด็กเตียงเสริม 

(2-11 ปี)

เด็กไม่มีเตียง 

(2-11ปี)

ห้องพัก/คืน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า
Andaman Suite 

(Superior Room)

Patong Beach

1 เม.ย. 31ต.ค.55 8,900 7,900 6,300 5,600 2,500
The Blue Marine Resort & Spa 

(Classic Room)

Patong Beach

1 – 15  เม.ย.55 10,000 8,800 7,500 4,800 4,400
16 เม.ย.-31 ต.ค. 55 8,600 8,600 2,900
Deevana Patong Resort & Spa 

(Superior Garden)

Patong Beach

1 เม.ย. – 31 ต.ค.55 9,000 8,100 6,000 5,400 2,500
Manathai Hotel & Resort 

(Lanai Deluxe )

Surin Beach

1เม.ย. – 31 ต.ค.55 10,400 4,600 3,900
Phuket Orchid  Resort 

(Deluxe  room)

Karon Beach

1 เม.ย. –31 ต.ค.55 10,900 10,900 9,600 5,200 2,300
Mercure Patong Phuket 

(Superior room)

Patong Beach

1เม.ย. –31 ต.ค.55 9,300 8,500 7,200 5,000 4,200
Woraburee Hotel& Resort  

(Superior)

Kata Beach

16 เม.ย. – 31 ต.ค.55 8,500 6,600 5,300 5,000 2,100
Kata Beach Resort & Spa 

(Superior)

Kata Beach

1 พ.ค – 31 ต.ค.55 13,900 11,800 10,400 5,200 3,700
Movenpick Resort 

& Spa Karon Beach

(Deluxe Garden- View)

1 – 10 เม.ย.55 12,500 10,700 9,400 5,600 6,200
11 เม.ย.– 31 ต.ค.55 11,000 10,300 9,000 5,600 4,600
Cape Panwa Hotel 

Phuket

(Junior Suite)

1 – 15  เม.ย. 55 

12,200 9,700 8,200 5,400 5,800
16 เม.ย. – 31 ต.ค. 55 11,200 9,700 8,200 5,400 5,000
Radisson blu plaza resort 

(deluxe room)

Panwa Cape

1เม.ย -31 ต.ค 55 11,000 10,000 8,700 5,600 4,600
Sala Phuket  

(Deluxe balcony)

*except: Korean market*

Patong Beach

10 เม.ย – 31 ต.ค.55 13,000 11,300 7,300 6,200 5,600
หมายเหตุ :  กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีต้องการห้องพักประเภทอื่นๆ 

  • มีอาหารเย็น 1 มื้อ เฉพาะการเข้าพักโรงแรมศาลาภูเก็ต (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

ราคาดังกล่าวรวม
– บัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ – ภูเก็ต โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัย เงินเพิ่มค่าเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน
– ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
– บริการรถ รับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน-โรงแรม
– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ราคาดังกล่าวไม่รวม
– ค่าอาหารมื้ออื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการ
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากรายการที่กำหนด
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทิป ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ภายในห้อง
ค่าทิป เป็นต้น
– ค่าประกันภัยสุขภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ
1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ในวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2555 นี้เท่านั้น
2. รายการข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นใดๆ ทั้งสิ้น
3. หากชำระด้วยบัตรเครดิต American Express จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1.5% จากราคาสุทธิ
4. โปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวสำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับการสำรองเร่งด่วน
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่านในเส้นทางเดียวกัน
7. รายการข้างต้นจำเป็นต้องทำการสำรองบัตรโดยสารและห้องพักล่วงหน้า ประมาณ 21 วันทำการ โดยไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดพิเศษต่างๆ
8. ชำระค่าใช้จ่าย พร้อมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนเดินทาง
9. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือวันเดินทางขาไป รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือคืนบัตรโดยสารได้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทั้งหมด
10. ถ้าผู้เดินทางไม่พร้อมเดินทางถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการในบางช่วงเวลา เนื่องจากจะไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของโรงแรมและบัตรโดยสาร ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบวันที่สามารถเดินทางได้ก่อนการจอง
12. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
13. ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้ง พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ นั้นคงเป็นการให้สินน้ำใจ หากแต่สินน้ำใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
14. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
15. ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ทั้งในด้าน เครื่องใช้ส่วนตัว และ ยารักษาโรค

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น