แพคเกจเที่ยวกระบี่ 3วัน 2คืน

แพ็คเกจ โปรแกรมที่ 1 (อาหาร 5 มื้อ)

วันแรก กระบี่ – ทัวร์ น้ำตกร้อน – สระมรกต ( มื้อกลางวัน )
เดินทางถึงกระบี่ โดย เครื่องบิน หรือ รถทัวร์ ศึกษาธรรมชาติป่าเขานอจู้จี้ เยือนถิ่นแต้วแร้วท้องดำ เล่นน้ำที่สระมรกต สระว่ายน้ำกลางธรรมชาติสีเขียวมรกต แช่น้ำร้อน สปาแห่งธรรมชาติ เข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ทัวร์ 4 เกาะ โดย Speed boat ( 09.00-14.00 ) ( มื้อเช้า /กลางวัน )
ทัวร์ 4 เกาะ โดย speed boat เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเกาะปอดะ ถ้ำพระนาง

วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมืองกระบี่ – ส่ง สนามบิน หรือ สถานีขนส่ง ( มื้อเช้า /กลางวัน )
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
วัดถ้ำเสือ ชมความมหัศจรรย์ของ ป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ Unseen in Thailand ดูปลาการ์ตูน ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน ชมหาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา เดินทางสู่ สนามบินหรือ สถานีขนส่ง

ราคานี้รวม : รถรับส่ง,ที่พัก 2 คืน, อาหาร 1 มื้อ, ทัวร์,ประกันภัย ราคาไม่รวม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รายการซื้อทัวร์เพิ่ม

1. ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ (ทัวร์ 4 เกาะ) ชมทะเลแหวก โดย Speed Boat ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่เกาะหม้อและเกาะทับ พักผ่อนบนเกาะปอดะ ชมถ้ำพระนาง
2. ทัวร์พีพี – อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ โดย Speed Boat ชมอ่าวมาหยา ชมทะเลในที่อ่าวปิเละ เล่นน้ำดูปะการัง พักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี
3. ทัวร์หมู่เกาะห้อง โดย Speed Boat ชมป่าเกาะแห่งอันดามัน ชมลา ที่สวยงาม เดินเล่นบนหาดทรายขาวละเอียด เล่นน้ำ ดำน้ำ ชมปะการัง พักผ่อนตามเกาะต่าง ๆ เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาลาดิง เกาะห้อง
4. ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง ชมหน้าผาหินแคนย่อนและลากูนต่าง ๆ
5.ทัวร์น้ำตกร้อน – เดินป่าสระมรกต ศึกษาธรรมชาติป่าเขานอจู้จี้ เล่นน้ำที่สระมรกต สระว่ายน้ำกลางธรรมชาติสีเขียวมรกต แช่น้ำร้อน สปาแห่งธรรมชาติ เทียววัดถ้ำเสือ สักการะเจ้าแม่กวนอิม
6. ซิตี้ทัวร์เมืองกระบี ชมวิถีชีวิตของชาวกระบี่ เที่ยววัดถ้ำเสือ ชมความมหัศจรรย์ของ ป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ Unseen in Thailand ศูนย์เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน ชมหาดอ่าวพระนาง หาดนพรัตน์ธารา

แพ็คเกจ โปรแกรมที่ 2 (อาหาร 5 มื้อ)

วันแรก รับสนามบินกระบี่ หรือ สถานีขนส่งกระบี่ (-/-/-)
เดินทางถึงกระบี่ โดยเครื่องบิน หรือรถทัวร์ เจ้าหน้าที่รอรับท่านเดินทางเข้าที่พัก หรือซื้อทัวร์เพิ่ม

วันที่สอง เลือกทัวร์ 1 รายการ รวมอาหารกลางวัน และ รถ รับ- ส่ง (มื้อเช้า /กลางวัน )
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ห้องอาหารของโรงแรม เลือกทัวร์ 1 รายการ รวมอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
1. ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก Speed Boat ( 09.00 – 14.00 )
2. ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต ( 09.00 – 16.00 )
3. ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน ( รอบเช้า 09.00 – 13.00 / รอบบ่าย 13.00 – 17.00 )

วันที่สาม เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือ อิสระพักผ่อน – ส่งสนามบินกระบี่ หรือ สถานีขนส่งกระบี่ (มื้อเช้า )
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเชิญท่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางสู่สนามบินกระบี่ ( นัดรับเวลาก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง )
หรือ สถานีขนส่งกระบี่ ( นัดรับเวลาก่อนรถออก 1 ชั่วโมง )
หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และน้ำขึ้น-น้ำลง

รายละเอียดทัวร์

1. ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ (ทัวร์ 4 เกาะ) ชมทะเลแหวก โดย Speed Boat
ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่เกาะหม้อและเกาะทับ ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเกาะปอดะ ชมถ้ำพระนาง

2. ทัวร์พีพี – อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ โดย Speed Boat
ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทั่วโลก ชมทะเลในที่อ่าวปิเละ เล่นน้ำดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนเล่นน้ำบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี

3. ทัวร์หมู่เกาะห้อง โดย Speed Boat
ชมป่าเกาะแห่งอันดามัน ชมลากูน (Lagoon) ที่สวยงาม เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวละเอียด เล่นน้ำ ดำน้ำ ชมปะการัง พักผ่อนตามเกาะต่าง ๆ เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาลาดิง เกาะห้อง

4. ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง ชมหน้าผาหินแคนย่อนและลากูนต่าง ๆ มากมาย

5.ทัวร์น้ำตกร้อน – เดินป่าสระมรกต
ศึกษาธรรมชาติป่าเขานอจู้จี้ เยือนถิ่นแต้วแร้วท้องดำ เล่นน้ำที่สระมรกต สระว่ายน้ำกลางธรรมชาติสีเขียวมรกต แช่น้ำ ร้อน สปาแห่งธรรมชาติ สักการะเจ้าแม่กวนอิม นมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดัง ณ วัดถ้ำเสือ

6. ซิตี้ทัวร์เมืองกระบี
ชมวิถีชีวิตของชาวกระบี่ นมัสการหลวงพ่อจำเนียร ณ วัดถ้ำเสือ ชมความมหัศจรรย์ของ ป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ Unseen in Thailand ดูปลาการ์ตูน 11 สายพันธุ์ ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน ชมหาดอ่าวพระนาง หาดนพรัตน์ธารา

7.วารีรักษา ฮอทสปริง สปา ( เต็มวัน )
เป็นบ่อน้ำร้อนจากน้ำแร่ธรรมชาติ มีการพัฒนาคุณภาพและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพักผ่อนและผ่อนคลายจาก ธรรมชาติอย่างแท้จริง นวดสครับ-สครับทำสดจากธรรมชาติ แช่บ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่มีอุณหภูมิต่างๆกัน ทำโยคะและนวดกดจุด รวมอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ นวดเท้า นวดไทย บางฤดูกาลสามารถเก็บผลไม้ในบริเวณรับประทาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น