เที่ยวเชียงใหม่ สัมผัสอากาศหนาว

เชียงใหม่

นอกจาก เชียงใหม่ จะเป็นทั้งเมืองใหญ่และเมืองเก่าของภาคเหนือแล้วยังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยอีกจังหวัดหนึ่งด้วย เพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติวัฒนธรรม โบราณวัตถุและศิลปกรรมของล้านนาไว้ได้อย่างครบครัน ทั้งเดินป่า ปีนเขา ขี่ช้าง ล่องแพ เที่ยวถ้ำดื่มด่ำกับน้ำตก ปั่นจักรยาน ชมวิถีชีวิตชาวเขา รวมถึงการไหว้พระชมวัด รับรองว่ามา เชียงใหม่ ได้ไปครบทุกรสชาติแน่นอน

ชื่นชมวัฒนธรรม

 • หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งนี้ ตั้งอยู่บนดอยปุย การไปเยี่ยมชมที่นี่นอกจากจะเห็นสถาพความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ แล้ว บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งและยังสามารถมองเห็น ดอยอินทนนท์ อยู่เบื่องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย จากวัดพระธาตุดอยสุเทพไปดอยปุย 7 กิโลเมตร
 • ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ – หางดง เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา เป็นหมู่เรื่อนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงามและมีหมู่บ้านขาวเขาให้เที่ยวชมส่วนในตอนกลางคืนมีบริการอาหารเย็นแบบ “ขันโตก”
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ใกล้กับวัดเจ็ดยอด อาคารเป็นทรางล้านนาไทยประยุกต์ตั้งเด่นอยู่ริมถนน ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่น่าสนใจและศึกษามากมายรวบรวมไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ด้วย
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2505 ตั้องยู่บนดอยบกห้าโดยปกติแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จากวัดพระธาตุดอยดสุเทพไปยังพระตำหนัก 4 กิโลเมตร
 • บ้านไผ่งาม หมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 69-70 ตามเส้นทาง เชียงใหม่ – ฮอด แยกซ้ายเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร

ดื่มด่ำธรรมชาติ

 • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ดอยที่สำคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย ภายในอุทยานมีจุดที่น่าสนใจคือน้ำตกห้วยแก้ว อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่บนทางขึ้นดอยสุเทพ ผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะลงนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนห้วยแก้วสวนสัตว์เชียงใหม่ ถึงวัดพระธาตุดวอยสุเทพ จากนั้นเดินทางต่อไปอีกเล็กนอ้ยถึงแยกขวามือ มีป้ายบอกทางเข้าที่ทำการ
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยสิ่งที่น่าสนใจของดอยนี้ไม่เพียงแต่เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศเท่านั้นแต่สภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลายและอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเสมอ สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ มีน้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ ถ้ำบริจินดา โครงการหลวงอินทนนท์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายจุด การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทาง 108 ถึงหลัก กม. ที่ 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตรแยกขวาเข้าทางหลวง 1009 ระยะทาง 48 กิโลเมตรถึงยอดดอย ถนนลาดยางดีแต่ทางค่อนข้างสูงชัน
 • อุทยานแห่งชาติออบหลวง ออบหลวงเป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่ากลัวไว้ในจุดเดียวกัน กล่างคือเบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาดตรงออบหลวง ช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันและแคบมาก บีบทางน้ำไหล ตามทางหลวงหมายเลข 108 รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร
 • สวนบ่อแก้ว งดงามไปด้วยทิวสนที่ปลุกอยางเป็นระเบียงงามตาจึงทำให้บริเวณสถานีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไปตามเส้นทางฮอด – แม่สะเรียง อยู่ที่ กม. 36
 • ถ้ำเชียงดาว จากเชียงใหม่ไปยังอำเภอเชียงดาวระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าไปจนถึงถ้ำอีก 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางจนถึงบริเวณถ้ำ
 • ดอยอ่างขาง อากาศบนดอยหนาวเย็นตลอดทั้งปี จุดที่น่าสนใจได้แก่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สวนบอนไซ หมู่บ้านคุ้มจุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านนอแล และหมู่บ้านขอบดัง หมู่บ้านหลวง นอกจากนี้ กิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยอ่างขางยังมีหลายอย่าง ทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาิตระยะสั้นเส้นทางจักรยานเสือภูเขา จุดชมนก มีนกมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ให้ไปตามทางหลวงสาย 107 อยู่กม. ที่ 137 มีทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านยางที่ตลาดแม่ข่า เข้าไปอีก 25 กิโลเมตร ทางลาดยาง สูงและคดเคี้ยวมาก
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนภูเขาที่สูงที่สุด คือดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ภายในอุทยานมีจุดชมวิวดอยกิ่วลม และจุดชมวิวดอยช้าง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและดูทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ได้ ไปตามเส้นทางแม่มาลัย – ปาย ถึงกม. ที่ 65-66 มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร
 • ทะเลสาบดอยเต่า อยู่ที่อำเภอดอยเต่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล สำหรับใช้ในการเกษตรกรรมและการประมงในบริเวณอ่างเก็บน้ำ มีบริการแพที่พัก และเรือนำเที่ยว นำชมสถานที่ต่าง ๆ ริมทะเลสาบภายในเวลา 1 วัน เช่น น้ำตกอุ่มแป๋ ผาวิ่งชู้ พระธาตุดอยเกิ้ง จากตัวเมืองใช้เส้นทางเชียงใหม่ – ฮอด – ดอยเต่า 133 กิโลเมตร
 • น้ำตกแม่สา น้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม น้ำตกแม่สาแห่งนี้แบ่งเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปตามเชิงเขาถึง 8 ขั้น ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี ไปตามทางหลวงเส้น 1096 แยกเข้าซ้ายมือตรง กม. ที่ 7
 • เขื่อนแม่งัด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยสภาพป่าธรรมชาติและสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อที่ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว ในท้องที่อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกม่อนหินไหล แยกจาก กม.ที่ 41 ถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ไปอีก 11 กิโลเมตร

เที่ยววัดล้านนาไทยในนครเวียงพิงค์

 • วัดสวนดอก มีสถาปัตยกรรมสำคัญคือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลมกู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าดื้อ พระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับสุโขทัยตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพในเขตอำเภอเมือง
 • วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดภายในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็ฯที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วยาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ อยู่ที่ถนนราชภาคินัย ในอำเภอเมือง
 • วัดพระสงห์วรวิหาร วัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งประดิษฐานพรุพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำอยู่ที่ถนนสามล้าน
 • วัดปราสาท อยู่ใกล้กับวัดพระสิงห์ วิหารภายในวัดมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิม เป็นศิลปะล้านนาโบราณที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งอยู่ที่ถนนอินทวโรรส
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี หน้าวัดเจดีย์หลวงยังมีเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง ประดิษฐานอยู่
 • วัดเจ็ดยอด วัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ ได้แก่ เจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งไ้ดรับอิทธพลจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร
 • วัดพระธาติดอยสุเทพ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ เมื่อผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา เมือขึ้นมาจะแลเห็นบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัดสูง 300 กว่าขั้น วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ไปตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา จากเชิงดอย 11 กิโลเมตร
 • วัดพุทธเอิ้น อยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม มีโบราณสถานนซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ โบสถ์น้ำ ด้านหลังโบสถ์น้ำมีวิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น