เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

หมู่เกาะอ่างทอง

ตระการตาด้วยเกาะแก่งหินปูนยุคเพอร์เมียนตอนกลางอายุกว่าสองร้อยปี อาณาจักรกลางห้วงสมุทรแห่งนี้ถึงพร้อมด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูร์ทั้งในน้ำและบนบกรอให้ผู้รักธรรมชาติที่แท้จริงไปสัมผัส มุมมองจากยอดเขาบนเกาะวันตาหลับได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทย ส่วนทะเลในบนเกาะแม่เกาะคือ แรงดึงดูดหัวใจทุกดวงให้มุ่งหน้ามา

ขอบคุณภาพจาก http://www.dnp.go.th และ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest