เที่ยวสตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่คุณต้องไปสักครั้งหนึ่ง

สตูล

ชายฝั่งทะเลตะวันตกทางภาคใต้ของไทย ติดชายแดนไทย มาเลเซียเป็นที่ต้งของจังหวัดสตูล จังหวัดเล็ก ๆ เงียบสงบที่อุดมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาอันสมบูรณ์และรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะสวยงามต่าง ๆ กว่าแปดสิบเกาะที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียง คือ หมูเกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง ราวี และหมู่เกาะเภตรา
สตูล มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูงมีที่ราบป่าเขาและห้วยน้ำ ลำธารทางด้านตะวันออกของพื้นที่ ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีชายฝั่งทะเลยาว 144.8 กิโมเมตร สตูลแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง

สถานที่น่าสนใจ

อำเภอเมืองสตูล

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือ มัสยิดมำบัง ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานี กลางเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะรูปทรงมัสยิดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตัวอาคารสีขาวตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส ตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นหอคอย ลักษณะเป็นยอดโม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ส่วนในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดิน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

(คฤหาสน์กูเด็น) ต้้งอยู่ถนนสตุล ธานีซอย 5 ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2441 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459 โดยพระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุดดินบินตำมะหงง (ชื่อเดิม กูเด็น บินกูแม๊ะ) เจ้าเมืองสตูลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คฤหาสน์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่ไม่ได้ประทับแรม เคยใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล จนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2484 อาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่นเคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล และเป็นสถานที่สำคัญทางราชการ ต่อมาปี พ.ศ. 2540-2543

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น