พระมหาศรีโพธิและเจดีย์วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

jedyod

พระศรีมหาโพธิ และเจดีย์วัดเจ็ดยอด
เป็นสิ่งแทนโพธิบัลลังก์และวิหารมหา
โพธิเจดีย์ที่รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
เนื่องจากองค์เจดีย์มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน ส่วนพระศรีมหาโพธิใหญ่ข้าง
พระเจดีย์นั้น ก็เชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิที่นำ
มาจากศรีลังกาในสมัยพระเจ้าติโลกราช
แทนพระศรีมหาโพธิอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำปีมะเส็ง
เจดีย์วัดเจ็ดยอด มีรูปทรงแปลกแตกต่าง
จากที่อื่น คือ มียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุ
สี่เหลี่ยมอยู่ถึง ๗ ยอด พระเจ้าติโลกราช
กษัตริย์องค์ที่ ๑๑ แห่งราชวงศ์เม็งราย
โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๐๒๐
รอบองค์พระเจดีย์ประดับลวดลายปูนปั้นงดงาม
โดดเด่น เป็นรูปเทพยดานั่งขัดสมาธิเพชร และ
ยืนพนมมือ ทรงภูษาอาภรณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็น
เครื่องแต่งกายสมัยโบราณ
นอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว พระเจ้าติโลกราช
ยังได้ทรงจำลองสัตมหาสถาน คือ
สถานที่สำคัญทั้ง ๗ แห่งในพระพุทธประวัติ
ได้แก่ ปฐมโพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์
รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์
อชปาลนิโครธเจดีย์ มุจลินท-
เจดีย์ และราชายตนเจดีย์
หากในปัจจุบันเหลือเพียง
อนิมิสเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์
และมุจลินทเจดีย์ เท่านั้น
ในวาระที่วัดเจ็ดยอดเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘
ของโลกนับตามเถรวาทลังกาวงศ์ และเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ข้อมูลท่องเที่ยว
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

จากสี่แยกรินคำใช้ถนนซูเปอร์
ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง ประมาณ ๑ กม. วัดจะอยู่
ทางซ้ายมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔,
๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗,
๐ ๕๓๓๐ ๒๕๐๐
สักการะพระธาตุประจำปีเกิด
ปีมะเส็ง ชมลายปูนปั้นอันสวยงาม
ประดับองค์พระธาตุอันเก่าแก่
ที่จอดรถ ห้องน้ำตลอดปี
แม้ปัจจุบันลายปูนปั้นอยู่ในสภาพ
ปรักหักพังบ้างตามกาลเวลา หาก
ได้ช่วยขับเน้นให้องค์พระเจดีย์เพิ่ม
ความขรึมขลังโบราณยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น