ฮ้องขวัญ, ปั๋นปอน ชื่อลูกเสือโคร่งขาว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ฮ้องขวัญ ปั๋นปอน

ขอต้อนรับ น้องฮ้องขวัญ และน้องปั๋นปอน ลูกเสือโคร่งขาวหลังจากการประกวดการตั้งชือให้ลูกเสือโคร่งขาว ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ร่วมประกวดการตั้งชื่อมากถึง 700 ชื่อ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมคัดเลือกและตัดสินพร้อมด้วยสื่อมวลชน ณ ร้านอาหารยีราฟ ประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาได้คัดเลือกและได้ชื่ออย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งชื่อที่ได้รับเลือกคือ ฮ้องขวัญ ปั๋นปอน ซึ่งมีความหมายสอดคล้องถือประเพณีและวัฒธรรมล้านนาเป็นอย่างดี ฮ้องขวัญ คือพิธีการสู่ขวัญผู้ข้อมือเพื่อเป็นศิริมลคล ของชาวล้านนา “ปั๋นปอน” คือการให้พร เช่น ผู้ใหญ่กล่าวให้พรแก่เด็ก ๆ ลูก ๆ หลาย ๆ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างดี และการ ฮ้องขวัญ ปั๋นปอน มักจะกระทำกันในช่วงปีใหม่เมือง หรือในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยผู้ที่ตั้งชื่อได้แก่คุณพัลลภา ขำพ่วง อยู่บ้านเลขที่ 233/7 หมู่บ้านรวมโชคเพลส ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้รับรางวัลเป็นบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฟรี พร้อมผู้ติดตามอีก 2 ท่าน ฟรี 1 ปี และ Gife Vourcher สำหรับการรับประทานอาหารร้านยีราฟ มูลค่า 5,000 บาท ทางเว็บไซต์ www.tourthailands.com ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย หลังจากการตัดสินการตั้งชื่อเสือโคร่งขาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะทั้งหมดร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวและช้างแสนรู้ น้องน้ำหวาน อย่างสนุกสนานสร้างความประทับใจและความสนุกสนานแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาร่วมงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น