อุทยานใต้ทะเล เกาะขาม

kohmakam

เกาะขาม

เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอสัตหีบห่างออก ไปจากฝั่งประมาณ ๙ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ ๔๕ นาที และอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสารห่างจากท่าเรือ แสมสาร ๓ กม. ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ ๑๕ นาที เกาะขาม มีรูปร่างคล้ายตัว H มีพื้นที่ประมาณ ๖๑ ไร่ อยู่ภายใต้การ ดูแลของกองเรือป้องกันฝั่ง กองทัพเรือ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ โครงการอุทยานใต้ทะเลบริเวณ อำเภอสัตหีบ และบริเวณใกล้เคียง โดยกำหนดพื้นที่ให้เกาะขาม เป็นเป้าหมายแรกในการจัดทำ อุทยานใต้ทะเล เนื่องจากเกาะขามประกอบด้วยระบบนิเวศ เหมาะสมและมีลักษณะทางอุทกศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญ เติบโตของปะการัง จึงได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง รวมถึงจัดทำปะการังเทียมเพื่อนำปะการังไปปลูกคืนสู่แหล่งดำน้ำ ที่สำคัญหลายแห่งในท้องทะเลไทย บริเวณรอบเกาะขามมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ทอดเป็นแนวยาว อยู่รอบเกาะ โดยเฉพาะด้านทิศเหนือของเกาะเป็นบริเวณที่มี ปะการังสวยงาม เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะหรือปะการังแผ่น และปะการังมันสมองโดยแนวปะการังเหล่านี้จะอยู่ในเขตน้ำตื้น ที่มีความลึกประมาณ ๓-๖ เมตร ในแนวปะการังยังพบปลาทะเล สวยงาม ได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ ปลากะรัง และสัตว์ทะเลอื่นๆ

ข้อมูลท่องเที่ยว เกาะขาม

อ่าวแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 12 36’3.02” N / 100 57’29.09” E ใช้ทางหลวงหมายเลข ๗ (ถ.กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือ มอเตอร์เวย์) พอถึงแยกตัดไป พัทยา-ระยอง ให้ใช้เส้นทางไป ระยอง เมื่อพบป้ายบอกทางไป สัตหีบ ให้ชิดขวาเพื่อกลับรถ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข ๓๓๑ ตรงไป ผ่านแยก เข้าวัดญาณฯ พลูตาหลวง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตรง ต่อไปให้สังเกตด้านซ้ายมือ เมื่อ เห็นทางเข้าวัดช่องแสมสาร เลี้ยว เข้าไป ก่อนถึงวัดช่องแสมสารจะมี ป้ายบอกทางไปท่าเรือเกาะขาม กองกจิการพลเรอืน กองเรอืปอ้งกนัฝง่ั คา่ยพระมหาเจษฎาราชเจา้ ๐ ๓๘๔๓ ๒๑๗๐ www.navy.mi.th//nac-1 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะขาม นั่งเรือท้องกระจกชมปะการัง หรือ ดำน้ำแบบลอยตัวบนผิวน้ำเพื่อชม ปะการัง ร้านอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรมกลุ่ม (ค่าย) มุมพักผ่อนสำหรับ ครอบครัว ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ทิวทัศน์รอบเกาะขาม และกิจกรรมต่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น