อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

prasathinpimy

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมขอมที่ สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย สันนิษฐานว่า ในอดีตเป็นศูนย์กลาง การคมนาคม การค้า และการปกครองของบ้านเมืองในแถบ ลุ่มน้ำมูน (อีสานใต้) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ กลางเมือง มีปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ งดงาม สภาพสมบูรณ์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพุทธสถาน ในนิกายมหายาน กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ตัวเมืองพิมาย ล้อมรอบด้วยคูน้ำคันดิน กำแพง ประตูเข้า-ออก ทั้งสี่ทิศ มีลำน้ำธรรมชาติโดยรอบ ในเมืองมีโบราณสถานขอม เป็นศาสนสถาน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗ ส่วนต่าง ๆ ของ ปราสาท มีลวดลายแกะสลักหินทรายที่ละเอียดงดงาม นอกจากนี้ ประติมากรรมและโบราณวัตถุบางชิ้น ตั้งอยู่ในจุดเดิม บางชิ้นจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ประติมากรรมและโบราณวัตถุบางชิ้น ตั้งอยู่ในจุดเดิม บางชิ้นจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

ข้อมูลท่องเที่ยว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 15 13’14” N / 102 29’38” E อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๖๐ กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) ถึงทางแยกตลาดแค เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ ประมาณ ๑๐ กม. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๐ ๔๔๔๗ ๑๕๖๘, ๐ ๔๔๔๗ ๑๕๓๕ บริการยุวมัคคุเทศก์ บริการยุวมัคคุเทศก์ ๐ ๔๔๔๗ ๑๕๖๘ ชมปราสาทหิน สำรวจผังเมือง โบราณ พิจารณาลายอันงดงาม บริเวณจอดรถ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายหนังสือ และสินค้าที่ระลึก ตลอดปี เดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ชมแข่งขันเรือยาวประเพณี ในลำน้ำจักราช และการแสดง วิมายนาฏการ ปราสาท หน้าบัน ไม่สลักชื่อ หรือขูดขีดส่วนใด ๆ ของโบราณสถาน

พิมายปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหิน ที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด มีภูมิทัศน์ สวยงามและไม้ใหญ่ให้ร่มเงา อาจ ใช้เป็นบทแรกของการท่องเที่ยว สายอารยธรรมขอม หรือ สายปราสาทหิน ก็เป็นได้

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น