ตึกเจ้าพระยา อภัย ภูเบศร

Untitled

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ขณะนั้นเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรั้งตำแหน่งเจ้าเมืองสั่งให้ปลูกพลับพลาชั่วคราวเพื่อรับเสด็จ หลังจากนั้นเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงดำริให้สร้างตึกใหญ่ขึ้นภายในบริเวณหมู่เรือนที่พักของท่านเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อใช้ในการรับเสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรีในคราวต่อไป แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงกลายเป็นตึกที่พักของเจ้านายหลายพระองค์ในเวลาต่อมา เช่น ใช้เป็นที่ประทับแรม ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๐ พระนางเจ้าสุวัทนาวรราชเทวี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นทายาทผู้ดูแลตึกคนสุดท้าย ก่อนที่จะประทาน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้แก่มณฑลทหารบกที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลสำหรับทหารและประชาชนทั่วไป ต่อมาสถานพยาบาลทั่วประเทศอยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข จึงปรับให้ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลประจำ
จังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙

คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
อาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคฝรั่งเศส ซึ่งพัฒนาไปสู่ศิลปกรรมสไตล์รอคโคโค
หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็ก หลังคา
ทรงโดม ที่ยอดโดมมีเครื่องบอกทิศทางลมรูปไก่ ลวดลาย
ปูนปั้นส่วนใหญ่เป็นลวดลายขนาดเล็กอ่อนไหว แสดง
ความเคลื่อนไหวด้วยการงอ บิด หรือ ม้วน อุปกรณ์รางน้ำ
บานพับ กลอนประตูน้ำ
เข้าจากต่างประเทศมีลวดลายที่
สวยงาม ลวดลายกระเบื้องปูพื้นเป็นลายเถาองุ่น เพดาน
ห้องโถงซ้ายขวาชั้นบนและชั้นล่างมีภาพเขียนปูนเปียก
ซึ่งลวดลายเพดานค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ในขณะที่มี
การบูรณะตึก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้ชื่อว่า
โรงพยาบาลที่มีอาคารสวยที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน
ภายในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย พร้อมบอกเล่าความเป็นมา
ของตึกและรายละเอียดที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม
อันเนื่องมาจากการซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์

ข้อมูลท่องเที่ยว
ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
14 05’44.00” N /
101 39’49.86” E
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕
(ถ.รังสิต-นครนายก) เข้า
ทางหลวงหมายเลข ๓๓ แยกขวา
ที่สามแยกหนองชะอม ตาม
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ระยะ
ทาง ๑๓๒ กิโลเมตร หรือวิ่งไป
ตามทางหลวงหมายเลข ๓๓
เลี้ยวขวาที่สี่แยกเนินหอม
๐ ๓๗๒๑ ๑๒๘๙,
๐ ๓๗๒๑ ๓๖๑๐
๐ ๓๗๒๒ ๒๒๘๙,
๐ ๓๗๒๑ ๑๕๒๓
www.abhaiherb.com
ชมความงามของสถาปัตยกรรม
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและ
นิทรรศการภายใน
ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้าน
ขายของชำ
ร้านอาหาร ทางลาด
สำหรับวีลแชร์ มุมพักผ่อนสำหรับ
เด็กและครอบครัว ที่จอดรถ ห้องน้ำ
ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ตัวอาคารทั้งภายนอกและภายใน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น