หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

hosin
กลุ่มผู้รักและสนใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
เริ่มมีแนวคิดในการจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
มหานครตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่อยมา กระบวนการเรียกร้อง
จากผู้ที่ต้องการเห็นหอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครผ่านไปนานกว่า
๑๐ ปี ช่วง พ.ศ.
๒๕๔๘ หอศิลป์แห่งนี้จึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาก
ขึ้น จนกระทั่งสามารถ
เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นสถาปัตยกรรม
รูปทรงทันสมัยแต่แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์ไทย ภายในมีการแบ่งพื้นที่
ใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน เน้นความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่
เพื่อรองรับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทุกรูปแบบทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นวิจิตรศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันในการสร้างสรรค์และ
แสดงผลงานได้อย่างลงตัว ทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองช่วยให้ผู้ชื่นชอบ
งานศิลปวัฒนธรรมจากทุกมุมเมืองเดินทางมาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ที่หอศิลป์ได้ง่ายขึ้น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จึงเปรียบเสมือนชุมทางแห่งปัญญาและความรื่นรมย์ของผู้ที่นิยม
ชมชอบการเรียนรู้และเสพศิลปะเพื่อเปิดโลกกว้างและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้สร้าง ผู้เสพ และผู้ซื้อ

ข้อมูลท่องเที่ยว

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
ตรงข้ามห้างมาบุญครอง และ
สยามดิสคัฟเวอรี่
เส้นทาง ถ.พญาไท (จาก
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
ข้ามสะพานหัวช้าง ชิดขวา
เข้าทางเข้าหอศิลป์ฯ (ก่อนข้าม
สี่แยกปทุมวัน)
๐ ๒๒๑๔ ๖๖๓๐-๘
http://bacc.or.th
ชมนิทรรศการศิลปะหลากหลาย
แขนง เช่น วิจิตรศิลป์ ภาพยนตร์
ดนตรี และศิลปะการแสดง
ร้านสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร
ห้องน้ำ
ที่จอดรถ
วันอังคาร-วันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
(หยุดวันจันทร์)
ส่วนสำนักงาน เปิดทำการตั้งแต่
เวลา ๐๙.๓๐-๑๘.๓๐ น.
ลานหน้าหอศิลป์ ภายในตัว
อาคาร นิทรรศการศิลปะ
ที่ชื่นชอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น