สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง

saunsupatra

สวนสุภัทราแลนด์เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ พื้นที่
ประมาณ ๑๕๐ ไร่ ด้วยใจรักในงานด้านเกษตร และเพื่อเป็นที่
พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ในช่วงแรกผลผลิตส่วนใหญ่ส่งขายใน
ตลาดใกล้เคียง และส่วนหนึ่งเป็นของฝากหน่วยงานที่ทำธุรกิจ
ร่วมกัน ต่อมาเจ้าของสวนบริเวณใกล้เคียงได้เสนอขายที่ดิน ซึ่ง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา
ยางพาราตกต่ำ ประกอบกับขาดแรงงานในการกรีดยาง จึงต้อง
โค่นต้นยางแล้วปลูกผลไม้อื่นทดแทน โดยในระยะแรกเริ่มต้นด้วย
การปลูกทุเรียน มังคุด เงาะ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เปิดให้หน่วยงานราชการและเกษตรกร
ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน โดยการเดินชมและมีเจ้าหน้าที่บรรยาย
ให้ความรู้

สวนสุภัทราแลนด์เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยใช้รถไถพ่วงกับรถราง และคิดค่าบริการท่านละ ๓๐
บาท ช่วงแรกเปิดให้บริการเฉพาะฤดูผลไม้ (เดือนพฤษภาคม –
เดือนมิถุนายน) หลังจากนั้นปรับปรุงขยายพื้นที่ปลูกผลไม้เพิ่มขึ้น
อาทิ องุ่น ขนุน ลำไย มะเฟือง มะพร้าว ลองกอง สละ แก้วมังกร
ชมพู่

ข้อมูลท่องเที่ยว สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง
จาก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๓
ระยะทางประมาณ ๗ กม.
สวนสุภัทราแลนด์อยู่ขวามือ
๐ ๓๘๘๙ ๒๐๔๘
นั่งรถรางชมสวนผลไม้ เรียนรู้
ขั้นตอนการทำสวนผลไม้ พร้อมชิม
ผลไม้สดจากต้น เลือกซื้อผลไม้
และผักไฮโดรโปนิกส์สด
ๆ จากสวน
ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ร้านอาหาร มุมพักผ่อนสำหรับ
ครอบครัว ที่จอดรถ ห้องน้ำ
ช่วงฤดูผลไม้อยู่ในราวเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน
มุมถ่ายภาพที่ทางสวนตกแต่งไว้ให้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น