ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชาวชอง

soasong

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชาวชอง

ชาวชอง คือ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในจังหวัดแถบภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด จัดอยู่ใน กลุ่มชาติพันธุ์ออสโตร-เอเชียติก (Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ- เขมร มีภาษาพูดของตนเองใกล้เคียงกับภาษาของกลุ่ม ขมุ มอญ เขมร และละว้า แต่ไม่มีภาษาเขียน ในอดีตชาวชองเคยตั้งถิ่นฐานกระจายทั่วไปในภูมิภาค ประกอบ อาชีพทำไร่ ทำนา และหาของป่า ปัจจุบันต้องถอยร่นเข้าไป อยู่ในป่าเพื่อหลีกหนีความเจริญที่ถาโถมเข้าใส่ โดยเฉพาะชายป่า ในเขตจังหวัดจันทบุรี ยังมีหมู่บ้านและศูนย์วัฒนธรรมชาวชอง บริเวณ หมู่ ๔ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ บ้านชาวชองเป็นเรือนเครื่องผูกสร้างจากไม้ไผ่และผูกด้วยหวาย หรือเชือก ยกพื้นสูงประมาณ ๒ เมตร ชาวชองอยู่รวมกันเป็น กลุ่มประมาณ ๒๐-๓๐ ครอบครัว โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกัน ปลูกบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านทำจากวัสดุธรรมชาติ ชาวชองจึงชำนาญงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นงานฝีมือแฝงไปด้วยศิลปะ สะท้อนภูมิปัญญาชาวชอง เช่น สมุก เสื่อ ชนาง เสวียนหม้อ ฯลฯ ประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันที่ไม่ถูกดูดกลืน เช่น ประเพณีแต่งงานลูกสาวคนโต ประเพณีเล่นผีหิ้ง และการเล่นผีโรง

ข้อมูลท่องเที่ยวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชาวชอง

ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 12 56’56.81” N / 102 3’40.85” E เริ่มต้นที่ อ.เขาคิชฌกูฏ มุ่งหน้า ตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ จนถึงโรงเรียนคลองพลูวิทยา ๐๘ ๑๘๓๕ ๖๒๕๐, ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๒ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวชอง ที่จอดรถ ห้องน้ำ เปิด วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. สนใจเข้าชมวันธรรมดา วันจันทร์-วันศุกร์ ควรติดต่อ ล่วงหน้า ๒-๓ วัน ต้องการเข้าชม เป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้า อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ บ้านของชาวชองและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี เทศกาล งานสำคัญของชาวชอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น