เที่ยวศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา แหล่งเรียนรู้ที่ควรคุณค่า

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

ไปเที่ยวอยุธยาหากมีเวลาน้อยเที่ยวไม่ครบทุกส่วนของอยุธยาแนะนำให้มาศึกษาหาข้อมูลของอยุธยาได้ที่นี่ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอกรุงเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ศาลากลางหลังเก่าเป็นศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาโดยภายในจะมีเรื่องราวของอยุธยาตั้งแค่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงด้วยสื่อดิจิทอลสมัยใหม่รับรองว่าคุณเข้าไปแล้วจะไม่เบื่อเลย ตัวอาคารสูง 3 ชั้น เป็นรูปคล้ายตัว T สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ในสมัยหลวงบริหารชนบท (สาน) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด โดยกการสนับสนุนของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น เดิมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกับให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ต่อมาอาคารดังกล่าวมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมและสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่ กอปรกับที่ตั้งอยู่ในเขตนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งทางกรมศิลปากรมีแผนดำเนินการพัฒนา จึงได้ย้ายศาลากลางมาก่อสร้างใหม่อยู่ริมถนนสายเอเชียนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ชั้น 1 ด้านปีกขวาเป็นห้องให้บริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันจันทร์ – อาคาร) ตั้งแต่เวลา 09-16.00 น. ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ภายในอาคารศาลากลางหลังเก่าจัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของกรมศิลปากร โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2536 ได้มอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ดูแลและดำเนินการศูนย์บริการและข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งนี้ ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมาหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชั้น 2 เป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งที่องเที่ยวสำคัญเปิดให้บริการทุกวัน เว้นจันทร์-อังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

One thought on “เที่ยวศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา แหล่งเรียนรู้ที่ควรคุณค่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น