ศาลา ราชการุณย์ จังหวัดตราด

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

salakaroon

ศาลาราชการุณย์หรือพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน อยู่ในศูนย์ราชการุณย์ จังหวัดตราด สภากาชาดไทยเคยใช้ที่บริเวณเขาล้าน เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาซึ่งลี้ภัยสงคราม กัมพูชา-เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๒) ระหว่างดำเนินการ ช่วยเหลือผู้อพยพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัย สงครามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้พระราชทานความช่วยเหลือ พร้อมพระราชทานนามศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านว่า ศาลาราช- การุณย์ และพระราชทานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย ประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าใกล้กับศาลาราชการุณย์เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อแดง เมื่อสงครามเริ่มผ่อนคลายความรุนแรงชาวกัมพูชาอพยพแยกย้าย กลับภูมิลำเนา ศูนย์ฯ จึงเลิกดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติ และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ข้อมูลท่องเที่ยวศาลา ราชการุณย์

บ้านเขาล้าน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 11 58’43.23” N / 102 46’39.00” E ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓ (ถ.สุขุมวิท) จนถึงจังหวัดตราด จากนั้นไปตาม ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ บริเวณ กิโลเมตรที่ ๔๘ ศูนย์ราชการุณย์ อยู่ริมถนนตราด-คลองใหญ่ ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑, ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๔, ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑ khaolan@tr.ksc.co.th www.redcross.or.th/khaolan เยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์ ราชการุณย ์ ที่พัก ที่กางเต็นท์ ร้านขายของชำ ร้านอาหาร มุมพักผ่อนสำหรับเด็ก และครอบครัว พื้นที่จัดกิจกรรม กลุ่ม (ค่าย) ที่จอดรถ ห้องน้ำ สำนักงานและพิพิธภัณฑ์ฯ เปิด เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. บริเวณรอบศูนย์ราชการุณย์

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น