ศาลาไหมไทย ไหมมัดหมี่อำเภอชนบท

salamaithai

ศาลาไหมไทย มีนิทรรศการที่รวมลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ไว้มาก ที่สุด ลายเก่าแก่ที่สุดที่พบ ได้แก่ ลายหมี่ข้อ หมี่โคม หมี่บักจับ หมี่กง หมี่ดอกแก้ว หมี่ขอ หมี่ใบไผ่ จนถึงลายที่มีการพัฒนาขึ้น ในปัจจุบัน ด้านนอกมีเรือนไทยอีสาน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิต ประจำวันแบบดั้งเดิม สาธิตการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชาวอีสาน โดยเฉพาะชาวอำเภอชนบท ซึ่งขึ้นชื่อ เรื่องการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ย้อมไหม ทอผ้าไหม ไปจนถึง การอนุรักษ์ พัฒนา และจำหน่ายอย่างครบวงจร
อำเภอชนบท อำภอชนบท หรือเดิมคือซลบถ หมายถึงทางน้ำ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ ราษฎรอพยพมาจากเมือง สุวรรณภูมิ สปป.ลาว ซึ่งอพยพมาจากแขวงจำปาสัก อีกทอดหนึ่ง พร้อมกับภูมิปัญญาการทอผ้า ปัจจุบัน อำเภอชนบทเป็นแหล่งรวมการทอผ้าไหมใหญ่ที่สุด ของไทย
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดีเด่น ปี ๒๕๕๑

ข้อมูลท่องเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชินี ในบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 16 5’27” N / 102 36’34” E อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ ประมาณ ๒๓ กม. มุ่งไปทาง บ้านแท่น-ห้วยแก ประมาณ ๒ กม. เลี้ยวขวาที่ห้วยแก เข้า ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ประมาณ ๒๐ กม. สู่ อ.ชนบท ศาลาไหมไทยอยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามหนองกองแก้ว หนองน้ำ ประจำ อ.ชนบท www.salamaithai.com ศาลาไหมไทย ๐ ๔๓๒๘ ๖๑๖๐, ๐ ๔๓๒๘ ๖๒๑๘ salamaithai@gmail.com salamaithai@gmail.com ชมนิทรรศการผ้าไหมมัดหมี่ และกระบวนการทอผ้าไหม ซื้อสินค้า เช่น ชุดสำเร็จรูปและ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย บริเวณจอดรถ ร้านจำหน่ายสินค้า ผู้นำชม (แจ้งล่วงหน้า) ห้องน้ำ ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ห้องแสดงผ้าไหม สีสันของผ้าไหม ลวดลายมัดหมี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น