วัดไทย จ.หนองคาย

วัดไทย จ.หนองคาย

wat-thai

วัดไทยอยู่ริมลำน้ำโขง เชื่อกันว่าพื้นที่ใต้บริเวณวัดคือที่ตั้ง เมืองบาดาล ความเชื่อเกิดจากนิมิตของเจ้าอาวาสในอดีต และ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น มีผู้พบรอยคล้ายบางสิ่งที่มี รูปทรงยาวและมีเกล็ดเคลื่อนผ่านฝากระโปรงรถ วัดไทยจึงเป็น ศูนย์กลางสู่เมืองบาดาล ศูนย์กลางการบวงสรวง ในช่วงเทศกาล ออกพรรษา จะมีพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ และประชาชนมา รวมตัวกันเพื่อร่วมบวงสรวงและชมบั้งไฟพญานาค หลายปีที่ผ่านมา ท่าน้ำหน้าวัดไทยเป็นจุดที่ปรากฏ บั้งไฟ พญานาค จำนวนมากกว่าที่อื่น อาจเพราะเป็นช่วงสองฝั่งลำน้ำ โขงที่เป็นแนวตรงยาวกว่าบริเวณอื่น ๆ

ข้อมูลท่องเที่ยว วัดไทย

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๕๐ กม. จาก ต.ในเมือง เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตรง ไปประมาณ ๔๑.๕ กม. องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ๐ ๔๒๔๗ ๑๓๐๗ สำนัก งานวฒันธรรมจังหวัด หนองคาย ๐ ๔๒๔๑ ๓๒๔๗ ตลอดปี : ชมทิวทัศน์ลำน้ำโขง ออกพรรษา : ชมบั้งไฟพญานาค และพิธีบวงสรวง บริเวณจอดรถ บริเวณชมบั้งไฟ พญานาค ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงออกพรรษา ทิวทัศน์ลำน้ำโขง หรือการ บวงสรวงในช่วงออกพรรษา ในช่วงออกพรรษา วัดไทยจะเนือง แน่นไปด้วยผู้คน บริการต่าง ๆ อาจไม่สะดวกเท่าเวลาปกติ

บั้งไฟพญานาค วัดไทย อาจเคยเป็นจุดที่ปรากฏ บั้งไฟพญานาคมากกว่าอีกหลายแห่ง แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่ง ไม่แน่นอน มีการทำสถิติเก็บไว้ อย่างน่าสนใจ อาจค้นคว้าหาอ่าน ก่อนเดินทาง หรือเมื่อไปถึง ท้องที่แล้ว อาจถามจาก อบต.ชุมพล หรือตำรวจท่องเที่ยว ก็เป็นได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น