เที่ยววัดห้วยมงคล หัวหิน ไหว้หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

วัดห้วยมงคล

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมา ณ วัดแห่งนี้ทรงตั้งโครงการพระราชดำริแห่งแรกขึ้น และทรงได้พระราชทานนามใหม่จากวัด หัวยคต มาเป็นวัดห้วยมงคล วันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 จากที่พักสงฆ์เล็ก ๆ จนกระทั่งเป็ฯสำนักสงฆ์และเป็นวัด โดยในขณะนั้นมีหลวงพ่อปลั่ง ปภาโส เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด (พ.ศ. 2507 – 2534) และมีพระครูปำสสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ได้ปกครองวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำริที่จะสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ เพื่อสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากท่านพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ร่วมสร้างถวายเป้นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนารถ ครบรอบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรชินีนารถ ทรงเสด็จมาเป็นประธานหล่อเศียรในวันที่ 10 มิถุนายน 2546และทรงเสด็จมากราบนมัสการหลวงพ่อทวด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 ปัจจุบันวัดห้วยมงคลยังเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่อบรม ศิลธรรม แก่เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน ที่มาสัการะบูชาได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหัวหิน จะต้องแวะมากราบขอพรหลวงพ่อทวดองค์โต ซึ่งการเดินทางจะต้องนั่งรถออกมาทางตำบล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

อ่านรีวิวการเดินทางไปหัวหินได้ที่นี่ เที่ยวหัวหิน

MC-7 เที่ยวเพชรบุรี-หัวหิน 2วัน1คืน 19/26 พ.ค.2/16/23มิ.ย.7/21/28 ก.ค.3/12/25สิ.ค.8/15/29ก.ย. 3,800.-

ฝากแชร์ให้เพื่อน ๆ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น