ประวัติวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

wat-songlom

วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม อยู่บริเวณทางออกสู่ปาก อ่าวไทย และเป็นเส้นทางเดินของลมทะเลจึงมีลมทะเลพัดเข้าสู่ฝั่ง ตลอดเวลาอันเป็นที่มาของชื่อวัด นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา วัดช่องลมเพื่อชมเรื่องราวความมหัศจรรย์ของนกนางแอ่นกินรัง จำนวนหลายพันตัวที่มาอาศัยอยู่ในพระอุโบสถของวัดช่องลม จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการ Unseen in Thailand เรื่องราวความมหัศจรรย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน เขตวัดช่องลมยังไม่หมดเพียงเท่านั้น หลวงพ่อหินแดง ๑๑ นิ้ว ซึ่งชาวบ้านเรียกชื่อตามหินแดงที่ใช้ สร้างองค์พระและพระหัตถ์ซ้ายมีนิ้วเกินมา ๑ นิ้ว รวมทั้งหมด ๑๑ นิ้ว จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อหินแดง ๑๑ นิ้ว รูปจำลองหลวงปู่แก้วสุวณฺณโชโต (พระเทพสาครมุนี) อดีต เจ้าอาวาสวัดช่องลมและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระสาย วิปัสสนาที่เคารพนับถือของชาวมหาชัย เมื่อท่านมรณภาพลูกศิษย์ จึงนำสังขารของท่านบรรจุไว้ในโลงทอง และหล่อรูปจำลองของ ท่านมาประดิษฐานไว้ภายในพระวิหารพระเทพสาครมุนี ซึ่งเกิด เรื่องมหัศจรรย์ขึ้นอีกครั้งเมื่อนกนางแอ่นได้ย้ายสถานที่ทำรังจาก พระอุโบสถมายังพระวิหารหลังนี้ด้วย

ข้อมูลท่องเที่ยววัดช่องลม

ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 13 31’49.99” N / 100 15’51.82” E เมื่อนั่งรถไฟถึงสถานีมหาชัย สามารถลงเรือข้ามฟากไปฝั่ง ท่าฉลอม ซึ่งจะพบวัดช่องลม อยู่ใกล้กับท่าเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๗-๘ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ มุมพักผ่อน ที่จอดรถ ห้องน้ำทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ริมแม่น้ำท่าจีน
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม สร้างขึ้น ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประชาชน ชาวจังหวัดสมุทรสาครได้พร้อมใจกัน สร้างพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) มี ขนาดความสูง ๙.๘๕ เมตร หล่อด้วย ทองเหลืองหนัก ๑๕ ตัน ประทับยืน บนฐานดอกบัวและมังกร ห้องใต้ฐาน ดอกบัวประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางต่าง ๆ หลายปาง นอกจากนี้ ยังมีพระบรมรูปพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก ของประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น