วัดสนวนวารีพัฒนาราม จ.ขอนแก่น

sanonwaree

วัดสนวนวารีพัฒนาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ มีสิม
ก่ออิฐกว้างประมาณ ๕.๓๐ x ๗ เมตร ทางเข้าทิศตะวันออกด้าน
เดียว ผนังข้างเจาะโค้งแบบญวนแทนบานหน้าต่าง
ฮูบแต้ม ด้านนอกเริ่มเรื่องจากผนังด้านทิศใต้ ไปทิศตะวันตก
ทิศเหนือ สุดที่ผนังทิศตะวันออก และเรื่องไปต่อตอนจบที่ผนังทิศ
ตะวันตกอีกครั้ง เนื้อหามาจาก
สินไซ (สังข์ศิลป์ชัย)
ด้านใน เริ่มจากผนังทิศเหนือไปทิศตะวันตก ทิศใต้ ทิศตะวันออก
และต่อตอนจบที่ผนังทิศตะวันตก เนื้อหามาจาก
เวสสันดรชาดก
ฮูบแต้มรองพื้นภาพด้วยสีขาว เขียนภาพด้วยสีฝุ่นโทนเย็น เช่น
สีคราม เหลือง และเขียว ตัวคนส่วนใหญ่จะเขียนให้เห็นด้านข้าง
สัดส่วนใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่คงที่

ข้อมูลท่องเที่ยววัดสนวนวารีพัฒนาราม
ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้
ประมาณ ๖๐ กม. ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒ (มิตรภาพ) สู่
อ.บ้านไผ่ ประมาณ ๔๔ กม.เลี้ยว
ซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๓
(บ้านไผ่-บรบือ) ๑๐.๕ กม. เลี้ยว
ซ้ายเข้า ถ.แจ้งสนิท ประมาณ
๑.๗ กม. วัดสนวนวารีฯ อยู่ริม
หนองนาวัว หนองน้ำใหญ่
ทิศตะวันตกของ อ.บ้านไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
๐ ๔๓๒๗ ๒๒๕๘
ชมฮูบแต้ม ตามหาภาพสินไซใน
หอยสังข์ พระอินทร์สีเขียว
นางอมิตดาถูกเมียพราหมณ์รุม
ด่าทอ ชูชกท้องแตก หรือหัวล้าน
ชนกัน รวมถึงภาพตอนควาย ที่
ชวนสะดุ้ง
บริเวณจอดรถ
ทุกวัน เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
สิมด้านนอก มองเห็นฮูบแต้มเต็ม
ผนังด้านข้าง
แต่งกายสุภาพ เข้าเขตวัดด้วย
ความสำรวม หาอ่านวรรณกรรม
อีสานก่อนเข้าชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น