วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

watosaram

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดจอมทอง เป็นวัดประจำรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ วัดแห่งนี้เคยเป็น ที่ตั้งทัพและทำพิธีเบิกโขลนทวารตามตำราพิชัยสงคราม เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดำารงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงคุม กองทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์ วัดราชโอรสฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและ ศิลปะไทยอย่างลงตัว นับเป็นวัดแรกที่สร้างสรรค์อยู่บนความ แตกต่างทางด้านศิลปกรรมแบบจารีตนิยมที่เคยสร้าง การสร้าง วัดราชโอรสฯ ยังนำมาซึ่งคุณค่า ความงดงาม และเอกลักษณ์ เฉพาะรัชสมัย ที่ส่งทอดต่อคนรุ่นหลัง เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แต่หลังคาพระอุโบสถประดับ กระเบื้องเคลือบแบบไทย กุฏิพระสงฆ์เป็นอาคารตึกแทน เรือนไม้แบบของเดิม บานประตูหน้าต่างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

ข้อมูลท่องเที่ยว
ซ.เอกชัย ๔ ถ.เอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 13 42’08” N / 100 27’54” E รถไฟขบวนแรกของการเดินทาง คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ขึ้นจากสถานี ไหนก็ได้ ลงสถานีวงเวียนใหญ่ จากนั้นเดินไปสถานีรถไฟ วงเวียนใหญ่ ขึ้นรถไฟไปลงที่ สถานีรถไฟจอมทองเพื่อเข้าสักการะ พระพุทธไสยาสน์และชื่นชมความงาม ของศิลปะแบบพระราชนิยม ในวัดราชโอรส เยี่ยมชมศิลปกรรมประยุกต์ ภายในเขตวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดินทอดน่องข้ามสะพาน ลัดเลาะ ไปเที่ยวชมวัดหนังและวัดนางนอง วรวิหาร ร้านขายของชำ ร้านอาหาร มุมพักผ่อน ที่จอดรถ ห้องน้ำประตูพระอุโบสถเปิดให้เข้า เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม โดยรอบวัด

พระแท่นที่ประทับใต้ต้นพิกุล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรง พระราชอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อเสด็จมาทรง คุมงานและทรงตรวจการก่อสร้าง ได้ประทับที่พระแท่นใต้ ต้นพิกุลใหญ่ที่อยู่ตรงด้านหน้าทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ และเล่ากันว่าเคยรับสั่งไว้ว่า ถ้าฉันตายจะมาอยู่ที่ใต้ ต้นพิกุลนี้ อาจจะเป็นเพราะพระราชดำรัสนี้ เมื่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระอาราม นี้ จะถวายราชสักการะที่พระแท่นนี้เสมอจนกลายเป็น ประเพณี และเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปถวาย ผ้าพระกฐินหรือเจ้านายเสด็จในการทอดกฐินพระราชทาน เจ้าหน้าที่จะตั้งเครื่องราชสักการะ ณ ต้นพิกุลนี้ทุกครั้ง
ประดับด้วยเสี้ยวกางแทนลายเทพนม หรือลายไทยแบบของเดิม หน้าบันพระอุโบสถ และพระวิหารประดับกระเบื้องเคลือบสี นับเป็นครั้งแรกที่มีการประยุกต์ศิลปกรรมไทย-จีนได้อย่างประณีต จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำวัด และเป็นแนวศิลปกรรม ประจำรัชสมัย

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น