วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

watpaudomsompon

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้ปฏิสังขรณ์วัดป่าอุดมสมพรคู่กับ วดัถ้ำขาม และไดม้รณภาพทวี่ดัแหง่น ี้หลงัจากนนั้เมอื่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้มีการก่อสร้าง เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เพื่อ รำลึกถึงท่าน เจดีย์ฯ ตั้งอยู่ในวงล้อมสวนป่าขนาด ใหญ่ ลักษณะเด่นคือ ฐานด้านล่างและ ชั้นต่าง ๆ ของเจดีย์ ออกแบบคล้าย กลีบบัวคว่ำหันออกด้านนอก ประดับ รอบอาคาร ภายในกลีบบัวของฐาน ด้านล่างเป็นภาพดินเผา ๕๖ ภาพ แสดงชีวประวัติในลักษณะเวียนตาม เข็มนาฬิกา ภายในพิพิธภัณฑ์ มีรูปปั้น พระอาจารย์ฝั้นและอัฐิธาตุ เนื้อหา จัดแสดงประกอบด้วย ๑) ประวัติพระ อาจารย์ฝั้น อาจาโร พร้อมบริขารและ หนังสือธรรมะ ๒) เครื่องธุดงค์ พร้อมภาพถ่ายแสดงให้เห็น รูปแบบการใช้งาน ๓) เครื่องใช้อื่น ๆ และเครื่องใช้ขณะอาพาธ ๔) ประวัติของการสร้างพิพิธภัณฑ์

วัดป่าอุดมสมพร วัดป่าอุดมสมพร มี อุโบสถน้ำ รูป ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่กว้างใหญ่นัก ทางเข้าด้านหน้าด้านเดียว สร้าง อย่างเรียบง่ายพร้อมพระพุทธรูป ประธาน ใช้ประกอบสังฆกรรมมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗

ข้อมูลท่องเที่ยววัดป่าอุดมสมพร
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อยู่ห่างตัวจังหวัดไปทาง ทิศตะวันตก ประมาณ ๔๐ กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (สกลนคร-อุดรธานี) ประมาณ ๓๗ กม. ถึง อ.พรรณานิคม เลี้ยวขวาผ่าน ตัวอำเภอไปประมาณ ๒ กม. วัดป่าอุดมสมพร วัดป่าอุดมสมพร ๐ ๔๒๗๗ ๙๔๓๑ สักการะรูปเคารพพระอริยสงฆ์ ศึกษาวัตรของท่านจากบริขาร บริเวณจอดรถ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ำ ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จากสะพาน ทอดสายตายาวไกล สู่เจดีย์พิพิธภัณฑ์ฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น