ลำปาง นั่งรถม้าชมเมือง

ลำปาง

เอ่ยถึงเมืองรถม้าของไทย นักท่องเที่ยวทุกคนคงนึกถึงจังหวัดลำปางแน่นอน เพราะใครปรารถนาจะชมตัวเมืองด้วยพาหนะที่เป็นรถม้า รับรองได้ว่ามีแค่ลำปางที่เดียวเท่านั้น แม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคเหนือตอนบนของไทย แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาเสียส่วนใหญ่ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ขณะที่วัดวาอารามของเมืองก็มีไม่น้อยไปกว่าเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่

วัดพระธาตุเสด็จ
โบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางมีตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เมื่อประมาณ 500 ปีมาแล้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางลำปาง – งาว 19 กิโลเมตร แยะกซ้ายตรง กม. ที่ 17 เข้าไป 2 กิโลเมตร

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปาง อยู่ในอำเภอเกาะคา ไปตามทางหลวงสายลำปาง – เถิน ถึงหลักกม. ที่ 2 กิโลเมตร

วัดพระธาตุจอมปิง ไปตามเส้นทางเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแต่แยกซ้ายตรงที่ว่าการอำเภอไปอีก 14 กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจยองวัดนี้มองผ่านรูเล็ก ๆ ที่หน้าต่าง ถ้ามีแสงสว่างจะพบภาพเงาสะท้อนของพระเจดี์ปรากฎอยู่บนพื้นโบสถ์

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสถานที่ฝึกลูกช้างแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร กิจกรรมภายในศูนย์ มีการแสดงของช้างและบริการนั่งช้างรอบบริเวณ

เขื่อนกิ่วลม เป็นอ่างเก็บน้ำเหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม มีสถานที่น่าสนใจ เช่นแหลมชาวเขื่นอ ผาเกี่ยง ผางาม เกาะชวนฝัน หมู่บ้านชาวประมงบ้านสา อยู่ห่างจากตัวเมืองไป 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางสำปาง – งาว โดยแยกซ้ายระหว่างหลักกม. ที่ 623-624 เข้าไปอีก 14 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อยู่ในอำเภอเมืองปาน มีสภาพอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ภายในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน น้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกแม่มอน และน้ำตกแม่ขุน การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1035 ระหว่างกม. ที่ 58-59 จะมีป้ายบอกทางเข้าขนาดใหญ่ เป็นทางลาดยางเข้าไปอีก 17 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำปาง ใช้เส้นทางสายลำปาง – แจ้ห่ม – วังเหนือ ระหวังเนือมีทางเข้าสู่น้ำตก ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น