ลานหินงาม สุดแผ่นดิน จ.ชัยภูมิ

lanhinngam

ลานหินงาม

สุดแผ่นดิน คือคำเรียกพื้นที่สุดขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณดังกล่าวมี ลานหินงาม ซึ่งแลล้วนด้วยประติมากรรม ธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นเสาหิน หรือแท่งหินที่มีส่วนคอดกิ่ว หรือเป็นซุ้มหินรูปต่างๆ ตั้งเรียงรายอยู่บนสันเขาพังเหย ซึ่งสันเขา ตอ่เนอื่งเปน็แนวยาวของขอบทรี่าบสงูโคราช พนื้ทที่างดา้นตะวนัตก ของลาน เป็นหน้าผาสูงชันอยู่เหนือที่ราบลุ่มลำสนธิและห้วยลังกา ของภาคกลาง ซึ่งเห็นได้ชัดจาก จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดิน ส่วน พื้นที่ด้านตะวันออกจะค่อยๆ ลาดต่ำไปสู่ที่ราบลุ่มของห้วยขนาด ใหญ่ในภาคอีสาน ฤดูฝน ลานหินงามจะกลายเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่บานสะพรั่ง ทั่วทั้งบริเวณ ฤดูหนาวจะพบดอกกล้วยไม้และดอกไม้ป่านานาชนิด หลากสีขึ้นอยู่ตามซอกหิน ประติมากรรมหินบนลานหินงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ลม ที่พาเม็ดทรายมาครูดถูเนื้อหิน ที่ทนทานต่อการกร่อนแตกต่าง กัน ผุพังต่างกันไป กลายเป็น เสาหินรูปทรงแปลกตา

ข้อมูลท่องเที่ยวลานหินงาม

ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 15 37’56” N / 101 23’22” E อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๑๒๑ กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ (ชัยภูมิ – ตาดโตน) ประมาณ ๗ กม. เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ ประมาณ ๑ กม. ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ประมาณ ๗๕ กม. และทางหลวง หมายเลข ๒๓๕๔ สู่ อ.เทพสถิต ตรงไปประมาณ ๒๒ กม. ถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สุดแผ่นดิน ลานหินงาม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางตะวันตก ๒ กม. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ๐ ๔๔๘๙ ๐๑๐๕ เดินชมประติมากรรมธรรมชาติ ดอกกระเจียว ดอกไม้ป่า บริเวณจอดรถ ห้องน้ำ ตลอดปี เฉพาะฤดูฝน ชมดอกกระเจียว เฉพาะฤดูหนาว ชมดอกไม้ป่า มองจากหน้าผาสุดแผ่นดิน เห็น หินโดดเด่นอยู่กลางพรรณไม้ ฤดูร้อนควรสวมเสื้อแขนยาวตัวบาง หมวก ร่ม แว่นตากันแดด รองเท้ารัดกุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น