ย่านเก่าเมืองสงขลา

songka old

ย่านเก่าที่มีอาคารเก่าแก่ ได้แก่ ย่านถนนนครนอก
ถนนนครใน และถนนนางงาม เป็นอาคารเก่าที่มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และยังมี
อาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยน
อยู่ปะปนกันทั้งสองฟากฝั่งถนน อาคารหลายหลัง
มีการปรับปรุง ทาสีใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของอาคาร อาคารเก่าเหล่านี้สะท้อนภาพการเป็นเมืองสำคัญ
ด้านการปกครอง และทางเศรษฐกิจมาแต่ครั้งสมัย
ธนบุรี การเป็นเมืองท่าติดทะเลทำให้ได้รับวัฒนธรรม
จากหลากหลายเชื้อชาติ ผสมผสานกันเป็นวัฒนธรรม
เฉพาะตัวแบบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง แม้ปัจจุบันการค้าขายสมัยใหม่
จะย้ายไปรวมฐานที่หาดใหญ่ แต่ทว่าตึกเก่า ที่คงสภาพอยู่กันอย่างหนาแน่นเหล่านี้ ก็เป็นเครื่องบ่งชี้
ถึงความรุ่งเรืองในอดีต และวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนกัน
มาอย่างแนบแน่นยาวนาน

ข้อมูลท่องเที่ยว
ถ.นครนอก ถ.นครใน ถ.นางงาม ถ.ยะลา
ถ.ปัตตานี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ควรเดินเท้าเที่ยว โดยเส้นทางหลักๆ ไปตาม
ถ.นครนอก และ ถ.นครใน ที่ทอดยาวไปตาม
ที่ตั้งของเมือง ด้านติดทะเลสาบสงขลา จะมี
ซอยเล็ก ๆ เชื่อมถนนสายต่าง ๆ ควรเริ่มต้น
เดินเท้าเที่ยวจากประตูเมืองสงขลา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานหาดใหญ่
๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘
เดินชมตึกเก่า จิบกาแฟโบราณ ชิมอาหารจีน
ฮกเกี้ยนสูตรดั้งเดิม
ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
ตลอดทั้งปี
อาคารเก่าในตัวเมือง วัด ศาลเจ้า
ประตูเมืองสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น