พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

Untitled

อาคารพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) สะท้อนภาพอดีตของเมืองนครพนมอย่างแจ่มชัด ด้วยประตู และ หน้าต่างทรงโค้ง มีปูนปั้นประดับ ฝีมือช่างชาวญวน สร้างใน รูปแบบสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม หรือโคโลเนียล (Colonial) กรมศิลปากรบูรณะสมบูรณ์สวยงาม เป็นอาคารสีเหลืองสด ต่อ มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงประวัติศาสตร์เมืองนครพนม ประเพณี วิถีชีวิต โดยมีจุดเด่นประการหนึ่งคืองานประเพณีไหลเรือไฟ ซึ่ง ได้จำลองมาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และ เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครพนม

ภาพประวัติศาสตร์ ในพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ จ.นครพนม (หลังเก่า) มี ภาพประวัติศาสตร์คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงก้มลงรับดอกบัวจาก คุณยายตุ้ม จันทนิตย์ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาค อีสานเป็นครั้งแรก นายอาณัติ บุนนาค ช่างภาพ ส่วนพระองค์เป็นผู้ฉายภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ คุณยายตุ้มเกิด พ.ศ. ๒๓๙๖ วัย ๑๐๒ ปี (ในขณะนั้น) มาเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายดอกบัว

ข้อมูลท่องเที่ยว ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทาง ทิศใต้ ไปตาม ถ.สุนทรวิจิตร พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ๐๘ ๕๘๕๓ ๘๕๐๓ ชมนิทรรศการ และ สถาปัตยกรรมอาคาร ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อาคารสีเหลืองสดใส ชมนิทรรศการด้วยความสงบ ใช้ โทรศัพท์มือถือนอกห้องจัดแสดง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น