พระธาตุ ลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีฉลู)

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เป็นวัดเก่าแก่และงดงามด้วยศิลปกรรมล้านนา ได้รับยกย่องให้เป็นวัดซึ่งสร้างด้วยไม้ได้สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังด้วยหุ้มทองจังโกสลักดุนลายประจำยามแบบต่างๆ ภายในบรรจุพระเกศธาตุ พระอัฐิธาตุจากพระนลาฏ(หน้าผาก) ข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลังในบริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมล้านนาฝีมือช่างชั้นครูหลายแห่ง เช่น พระวิหารหลวงเป็นพระวิหารโถงไม่มีผนังขนาดใหญ่ ซึ่งประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก และพรหมจักร อันงดงามด้านข้าง คือ วิหารน้ำแต้ม (แต้ม แปลว่าภาพเขียน) เป็นวิหารไม้เปิดโล่งเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ มีจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนามีรูปแบบซึ่งหาชมได้ยากและหลงเหลืออยู่เพียง

เงาพระธาตุ
ด้านหลังขององค์พระธาตุ เป็นที่ตั้งของซุ้มพระบาท ซึ่งสร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้ภายใน เมื่อปิดประตูให้มืดสนิท จะปรากฏเงาพระธาตุกลับหัว ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงที่ส่องลอดช่องเล็ก ๆ เหนือบานประตูเข้ามา ซึ่งภายในซุ้มพระบาท ตามความเชื่อโบราณไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไป แต่สามารถชมเงาพระธาตุกลับหัวอันเป็นปรากฏการณ์เดียวกันได้ในวิหารพระพุทธแทน

ข้อมูลท่องเที่ยวพระธาตุ ลำปางหลวง

ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา
จ.ลำปาง
จาก อ.เมืองลำปาง ประมาณ
๑๘ กม. ไปตามทางหลวง
หมายเลข ๑ (ลำปาง-เถิน) ถึง
หลักกิโลเมตร ๕๘๖ ให้เลี้ยวเข้าไป
จนถึงที่ว่าการ อ.เกาะคา จากนั้น
เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๒ กม.
ถึงทางแยกเข้าอีก ๑ กม.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานเชียงใหม่
๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔,
๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗,
๐ ๕๓๓๐ ๒๕๐๐
สักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู
ชื่นชมสถาปัตยกรรมล้านนา
อันเก่าแก่และหาชมได้ยากใน
ปัจจุบัน
ที่จอดรถ ร้านอาหาร
ร้านค้าของที่ระลึก มีบริการรถม้า
ไม่กี่แห่งในประเทศ วิหารพระพุทธ ซึ่งเชื่อกันว่า ตลอดปี
มีอายุมากกว่า ๗๐๐ ปี ด้านในมุมขวาของวิหาร
ปรากฏเป็นเงาพระธาตุซึ่งสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน
วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปคู่บ้าน
คู่เมืองของจังหวัดลำปาง ทุก ๆ ปีจะมีงาน
สักการะพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญ
เดือน ๑๒ ภายในวิหาร
พระแก้วดอนเต้า ยังจัดเป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมรวบรวม
ศิลปวัตถุเก่าแก่อีกด้วย
บนซุ้มพระพุทธบาท
ด้านหลังองค์พระธาตุ
จะได้มุมมองพระธาตุ
สูงจากระดับพื้นราบ
เล็กน้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น