พระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุประจำปีชวด) เชียงใหม่

พระธาตุศรีจอมทอง

พระธาตุศรีจอมทองเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุเก่าแก่มากกว่า ๕๐๐ ปี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากในพระธาตุแล้ว ยังมีพระบรมสารีริกธาตุอีกองค์หนึ่ง ประดิษฐานอยู่ภายใน “ปราสาท” ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหาร สามารถอัญเชิญออกมาเพื่อสักการะได้ทุกปีจะมีพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ๒ ครั้งคือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ มีการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุออกมาให้พุทธศาสนิกชน สักการะและสรงน้ำ ปัจจุบันวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารมีสำนักวิปัสสนากรรมฐาน หนเหนือ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หมุนเวียนกันมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฏฐาน ๔ อยู่เสมอ

ข้อมูลท่องเที่ยวพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด)
ผ่านแยกขึ้นดอยอินทนนท์ไปทาง
อ.จอมทอง ประมาณ ๑.๕ กม.
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อยู่ทางซ้ายมือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานเชียงใหม่
๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔,
๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗,
๐ ๕๓๓๐ ๒๕๐๐
http://www.watphradhatusrichomtong.com
สักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีชวด
ร่วมเจริญวิปัสสนากรรมฐานและ
สรงน้ำพระบรมธาตุในพิธีสมโภช
ที่จอดรถ ห้องน้ำ
ร้านขายของที่ระลึกตลอดปี
ด้านหน้าองค์พระธาตุศรีจอมทอง
ช่วงเย็น จะมีแสงตกกระทบเป็น
สีทองอร่ามอลังการ

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น