อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง บุรีรัมย์

panomrung

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นที่ตั้งของปราสาทหินที่งดงาม
ยิ่งใหญ่อลังการ และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เดิมเป็น
เทวสถานของฮินดู ก่อนจะเปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพระพุทธ-
ศาสนา ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศ
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ปราสาทสร้างอยู่
บนภูเขา ในพื้นที่ที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นภูเขาไฟดับสนิทแล้ว
สูง ๓๘๐ เมตรจากระดับทะเลปานกลาง การสร้างศาสนสถาน
บนยอดเขาเป็นคติศาสนาฮินดู ไศวนิกาย โดยหมายให้เป็น
ตัวแทนเขาไกรลาส แกนกลางจักรวาล อันเป็นที่สถิตของ
พระศิวะ และมีข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งชุมชน
โบราณขนาดใหญ่
ศิลปกรรมที่พบในปราสาทหินพนมรุ้งมีตั้งแต่ศิลปะขอมแบบ
แปรรูป บันทายศรี คลัง บาปวน นครวัด และบายน ปราสาท
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประกอบ
ด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เรียง
รายจากลาดเขาไปจนถึงยอดเขา จาก
บันไดทางขึ้นเป็นตะพัก ๓ ชั้น ผ่านขึ้นสู่
พลับพลาหรือโรงช้างเผือก สันนิษฐานว่า
เป็นพลับพลาเปลื้องเครื่องราชกกุธภัณฑ์
เป็นการทำอาตมันให้บริสุทธิ์ ก่อนเสด็จ
อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
บันไดทางขึ้นเป็นตะพัก ๓ ชั้น ผ่านขึ้นสู่
พลับพลาหรือโรงช้างเผือก สันนิษฐา

ขึ้นไปประกอบพิธีกรรมบนปราสาท จากนั้นเป็นทางเดินทอดไป
สู่สะพานนาคราช ซึ่งเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษยโลก
กับเทวโลก
สุดสะพานนาคราชเป็นบันไดทางขึ้นสู่ปราสาท มีชานพัก
เป็นระยะ ๆ ก่อนจะถึงลานกว้างบนยอดเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทประธาน
ปราสาทประธาน ศูนย์กลางของอุทยานฯ ล้อมรอบด้วยระเบียงคด
รูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น มีซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระทั้ง ๔ ด้าน
แผนผังตัวปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม กว้างด้านละ ๘.๒
เมตร สูง ๒๗ เมตร มีวิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเชื่อมด้านหน้า
ปราสาทพนมรุ้งองค์ประธาน
ก่อด้วยหินทรายสีชมพู มี
ทับหลังสลักลายงดงาม
ทั้งลายพรรณพฤกษา
เทพเจ้า และอื่น ๆ ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดคือ ภาพนารายณ์
บรรทมสินธุ์ แกะสลักบนทับหลังด้านหน้าวิหาร ซึ่งครั้ง
หนึ่งเคยหายไปจากปราสาท แต่ภายหลังด้วยความร่วมมือของ
คนไทยหลายกลุ่มทำให้ได้กลับคืนมา

ข้อมูลท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง
ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์

อยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปทาง
ทิศใต้ ประมาณ ๗๗ กม. ใช้
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘
(บุรีรัมย์ – นางรอง) ประมาณ
๕๐ กม. จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย
ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๔
(สีคิ้ว – อุบลราชธานี) ถึงหมู่บ้าน
ตะโก ประมาณ ๑๔ กม. เลี้ยวขวา
สู่ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗
ผ่านบ้านตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ
อีกประมาณ ๑๒ กม.
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
๐ ๔๔๗๘ ๒๗๑๕-๗
ชมปราสาทหิน
บริเวณจอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
มุมจำหน่ายหนังสือ ร้านค้า
ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ค่าเข้าชมชาวไทย ๒๐ บาท
ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ (ประมาณ
เดือนเมษายน) มีประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้งปรากฏการณ์ที่
ดวงอาทิตย์จะสาดแสง ส่องทะลุ
จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
ผ่านช่องประตูปราสาทตรงกันทั้ง
๑๕ ช่อง ชมดวงอาทิตย์ขึ้น
ประมาณวันที่ ๓, ๔, ๕ เม.ย.และ
๘, ๙, ๑๐ ก.ย. ดวงอาทิตย์ตก
ประมาณวันที่ ๖, ๗, ๘ มี.ค.
และ ๖, ๗, ๘ ต.ค.
มองจากบันไดตะพัก ๓ ชั้น
เงยขึ้นสู่ปราสาท
ฤดูร้อนควรสวมเสื้อแขนยาวตัวบาง
หมวก ร่ม แว่นตากันแดด รองเท้า
รัดกุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น