ผ้าทอไทลื้อ เชียงคำ จ. พะเยา

tailor

ชาวไทลื้อได้รับยกย่องในฝีมือเชิงช่างทั้งงานไม้และการทอผ้า อันเป็นความชำนาญเดิมที่ได้นำติดตัวมาด้วยเมื่อครั้งอพยพ จากสิบสองปันนา เข้ามาตั้งถิ่นฐานทางภาคเหนือของประเทศไทย ฝีมือเชิงช่างนั้นไว้สืบทอดต่อกันมาในชุมชนไทลื้ออำเภอเชียงคำ โดยเฉพาะศิลปะการทอผ้าซิ่น ที่ได้กลายมาเป็นของฝากขึ้นชื่อ ของจังหวัดพะเยา ในปัจจุบัน ผ้าซิ่นไทลื้อมีเอกลักษณ์ที่ลวดลายกลางผืนผ้า ซึ่งเน้นมากกว่า ตีนซิ่น เมื่อเทียบกับผ้าทอล้านนาหรือผ้าทอหาดเสี้ยว (สุโขทัย) สีที่ใช้ คือ แดง ขาว และดำเป็นหลัก ความโดดเด่นของผ้าทอ ไทลื้อ สะท้อนผ่านกรรมวิธีการทอที่เรียกว่า ล้วงลาย หรือ เกาะลาย เป็นการใช้เส้นด้ายหลากสีขึ้นลายในแนวเดียวแทนการ ใช้สีเดียว ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและประณีตเป็นอย่างมาก

ผ้าทอไทลื้อเชียงคำมีลายสำคัญคือ ลายมุก ลายเกาะผักแว่น ลายดอกขอเครือ ลายม้า ลายดอกตั้ง ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ ลวดลายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด แต่ยังคงความประณีต ไว้ดังเดิม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไทลื้อ บ้านธาตุสบแวนนับเป็นแหล่งทอผ้า ไทลื้อที่สำคัญแหล่งหนึ่ง นอกจากจะทอผ้าซิ่นเป็นหลักแล้ว ยังมี การตัดเย็บเป็นชุดสำเร็จ กระเป๋า ย่าม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ในรูปแบบร่วมสมัยอีกด้วย ด้านข้างของศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไทลื้อ บ้านธาตุสบแวน มีเรือน ไทลื้อจำลอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ใต้ถุนเรือนเป็นที่รวม ของผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เวลาว่างสร้างงานหัตถกรรมทั้งทอย่าม ปั่นฝ้าย และทำงานจักสาน

ข้อมูลท่องเที่ยว ผ้าทอไทลื้อ เชียงคำ จ. พะเยา
บ้านธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ ๗๖ กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ (พะเยา-เชียงคำ) จากที่ ว่าการ อ.เชียงคำ ให้ข้ามสะพาน ข้ามแม่น้ำลาว แล้วเลี้ยวขวาผ่าน สภ.เชียงคำ ไปประมาณ ๗ กม. ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไทลื้อ บ้านธาตุสบแวน ๐ ๕๔๔๑ ๕๒๐๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓, ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕ ชมสาธิตการทอผ้าแบบดั้งเดิม การปั่นฝ้าย และเลือกซื้อ ผ้าทอไทลื้อ ทั้งแบบดั้งเดิมและ แบบประยุกต์ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านขายของที่ระลึก ตลอดทั้งปี ใต้ถุนเรือนไทลื้อ มีผู้เฒ่าผู้แก่ มารวมกลุ่มทำงานหัตถกรรม แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น