ผ้าทอลายโบราณ บ้านโคกหม้อ จ.อุทัยธานี

ผ้าทอบ้านโคกหม้อ

kokmo

กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านโคกหม้อเกิดจากการรวมตัวกัน ของชาวบ้านเพื่อสืบสานลายผ้าอันมีเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวบ้านโคกหม้อส่วนใหญ่เป็นชาวลาวครั่ง อพยพ มาจากหลวงพระบาง ประเทศลาว เมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผ้าทอบ้านโคกหม้อนิยมสีแดงครั่งเป็นสีหลัก ทำให้มีข้อสันนิษฐานว่า อาจเป็นที่มาของชื่อกลุ่มลาวครั่งนั่นเอง ส่วนลวดลายจกนั้นนิยม ใช้สีเหลือง โดยมีสีส้มหมากสุก สีขาว สีดำ และสีเขียวเป็น องค์ประกอบ แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการใช้สีตรงข้าม และขัดแย้งมาผสมให้อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนงดงาม อย่างไร ก็ตาม ปัจจุบันมีการประยุกต์เพิ่มการใช้สีครามเข้าไปเป็นสีหลัก เพื่อลดความแรงของสีผ้า แต่ยังคงนิยมใช้สีย้อมจากธรรมชาติ อยู่เช่นเดิม ที่ชุมชนบ้านโคกหม้อมีคำคำหนึ่งคือ พะวะ เป็นคำภาษาลาวครั่ง หมายถึงแบ่งกันทำบางสิ่งบางอย่างให้ลุล่วง เช่น คนหนึ่งปลูก หม่อนเลี้ยงไหม อีกคนหนึ่งทอผ้า ได้ผ้าสองผืนก็แบ่งกันไป คนละผืน เรียกว่าสองคนนี้ พะวะ กัน แสดงให้เห็นถึงการเกื้อกูลกัน ของชุมชนโบราณในอดีต หญิงชาวโคกหม้อจะใช้เวลาว่าง จากการทำนา ทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำ วัน ลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผ้า บ้านโคกหม้อคือ ซิ่นหมี่ตา เป็นซิ่นมัดหมี่ ต่อตีนจก หมายถึง ตัวซิ่น เป็นมัดหมี่ตา เล็กสลับกับการทอแบบขิด ส่วนตีนซิ่น หรือเชิงผ้าซิ่นจะทอแบบจกเป็นลายขวาง

ผ้าทอเมืองเหนือ
ผ้าทอเมืองเหนือนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น นับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน รูปแบบการทอผ้า ในดินแดนล้านนาได้รับอิทธิพลมาจาก ๓ กลุ่มหลัก คือ ชาวไท-ยวนหรือไทล้านนาที่เรียกตัวเองว่าคนเมือง ชาวไทลื้อ ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนาเมื่อ ๒๐๐ ปีก่อน และชาวลาว หรือชาวไทกลุ่มต่าง ๆ ที่อพยพมาจากดินแดนลาว

ข้อมูลท่องเที่ยวผ้าทอลายโบราณ บ้านโคกหม้อ
๔/๑ หมู่ ๒ ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ห่างจากตัวเมืองอุทัยธานีประมาณ ๓๑ กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๑ (อุทัยธานี-ทัพทัน) ผ่าน อ.ทัพทัน ไปตามทางหลวง หมายเลข ๓๐๑๓ ประมาณ ๘ กม. แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง หมายเลข ๓๔๕๖ ประมาณ ๔ กม. จะเหน็วดัโคกหมอ้ทางดา้นขวา กลุ่มผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ จะอยู่ติดกัน อรอนงค์ วิเศษศรี ประธานกลุ่ม ผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๒๐๐ ๐ ๕๖๙๘ ๖๐๘๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี ๐ ๕๖๕๑ ๔๙๘๒ กลุ่มผ้าไหมลายโบราณบ้าน โคกหม้อ มีชาวบ้านมารวมกลุ่ม ทอผ้าเสมอ ผู้มาเยือนสามารถ ชมการทอผ้า และผ้าเก่าอายุร้อย กว่าปี ชญทรรศ วิเศษศรี ลูกชาย ประธานกลุ่มฯ ยินดีพูดคุยเรื่อง ลายผ้าโบราณ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ตลอดทั้งปี ถ่ายภาพกลุ่มแม่บ้านทอผ้า ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนเยี่ยมชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น