น้ำตกปางสีดา อุทยาแห่งชาติปางสีดา

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

น้ำตกปางสีดา

นับเป็นจุดท่องเที่ยวจุดแรกในอุทยานแห่งชาติ ปางสีดา ห่างจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติปางสีดาไปราว ๘๐๐ เมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กสูงประมาณ ๑๐ เมตร มีน้ำไหลลงมา จากผาหิน ๓ ชั้น ตกลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ ลงไปเล่นน้ำได้ และด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น จึงเหมาะแก่การมา
นั่งพักผ่อน หรือพาครอบครัวมาปิกนิก หากมาในช่วงที่มีผีเสื้อ จะได้สัมผัสความงามของฝูงผีเสื้อจำนวนมากที่บินวนเวียนไปมาโดยรอบในอดีตบริเวณน้ำตกปางสีดา เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดการป่าในบริเวณนั้นให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการรักษาป่าต้นน้ำลำธารและสภาพป่าโดยรอบ กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการสำรวจและจัดตั้งเป็นวนอุทยานชื่อว่า วนอุทยานปางสีดา จากนั้นจึงประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

เมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก

อุทยานแห่งชาติปางสีดาจัดกิจกรรมดูผีเสื้อตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ จนได้รับสมญานามจากนักดูผีเสื้อว่า เมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก เนื่องจากผีเสื้อที่ปางสีดาสามารถพบเห็นได้ง่าย มีจำนวนมากและหลากหลายทั้งสายพันธุ์หาง่ายและสายพันธุ์ที่หาชมได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม จะพบเห็นผีเสื้อจำนวนมาก จุดดูผีเสื้อที่น่าสนใจในปางสีดา แบ่งออกเป็น ๒ โซน ได้แก่ บริเวณก่อนเข้า อุทยาน มีจุดชมผีเสื้อ ได้แก่
หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้านหลังโรงอาหารใหม่ไปจนถึง ชายป่าและฝาย ลานจอดรถทางลงน้ำตกปางสีดา จุดชมผีเสื้อทางเข้า บ้านพักปางสีดา เส้นทางเข้าทุ่งหญ้าบุตาปอด และศูนย์ นิทรรศการพืชอาหารผีเสื้อ (หลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) ภายในอุทยานฯ มีจุดชมผีเสื้อ ได้แก่ บริเวณริมห้วยน้ำเย็น และเส้นทางเดินป่า กม. ๒๖ หรือเลยจากจุดชมวิวเข้าไป ในจุดน้ำซับ ผีเสื้อที่ปางสีดามีมากมายมากกว่า ๔๐๐ สายพันธุ์ โดยเฉพาะช่วง เดือนมิถุนายน ทางอุทยานฯ ร่วมมือกับชมรมรักษ์ปางสีดา จัดกิจกรรมดูผีเสื้อที่ปางสีดาเป็นประจำทุกปี นอกจากสีสัน หลากหลายสวยงาม ปริมาณของผีเสื้อที่ปางสีดายังมากเสียจน น่าตื่นตาตื่นใจ จนเรียกได้ว่าปางสีดาเป็นแหล่งดูผีเสื้อที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของเมืองไทย โดยทางอุทยานฯ จะกำหนดจุดชมผีเสื้อสำหรับ นักท่องเที่ยวเข้าชมผีเสื้อ เวลาที่ดีที่สุดสำหรับชมผีเสื้อจะเริ่มตั้งแต่ ๙ โมงเช้า แต่ไม่ควรเกินบ่ายโมงเพราะช่วงสายถึงบ่ายแดดจะดี พอแดดลงผีเสื้อก็จะลงมาหากิน แนะนำว่าการแต่งกายเข้าไปชม
ผีเสื้อควรแต่งกายให้กลมกลืนกับธรรมชาติ และไม่ควรส่งเสียงดัง

ข้อมูลท่องเที่ยวน้ำตกปางสีดา
ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
13 ํ 58’50.58” N /
102 ํ 18’7.00” E
จาก อ.เมืองสระแก้ว ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖๒ ผ่านบ้านหนอง
เตียน ถึงสามแยกบริเวณบ้าน
คลองน้ำเขียวให้เลี้ยวซ้ายไป
ประมาณ ๑.๕ ม. ถึงด่าน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
๐ ๓๗๒๔ ๖๑๐๐,
๐๘ ๑๘๖๓ ๐๔๘๙,
๐๘ ๑๘๖๒ ๑๕๑๑
เดินป่า ดูนก ดูผีเสื้อ ลงเล่นน้ำตก
ปางสีดา ซุ่มโป่งส่องสัตว์ ซึ่งลงมา
กินหญ้าบริเวณทุ่งบุตาปอด
ที่จอดรถ ที่พัก ลานกางเต็นท์
ร้านอาหาร ห้องน้ำ-ห้องสุขา
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เปิดเวลา
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ฤดูท่องเที่ยว
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึง
ฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคม ช่วง
เดือนมิถุนายน มีกิจกรรมดูผีเสื้อ
ฝูงผีเสื้อริมลำธาร ทิวทัศน์ใน
อุทยานแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น