นิมมานเหมินทร์ ซอย ๑ เชียงใหม่

nimanhemin

นิมมานเหมินทร์ ซอย ๑ เชียงใหม่

อาจเป็นเพราะบรรยากาศการใช้ชีวิตไม่รีบเร่ง ได้ช่วยหล่อหลอมให้ ผู้คนมีอารมณ์ละเอียดอ่อน ก่อเกิดเป็นความคิดสรรค์สร้างงานศิลป ์ อันหลากหลาย อีกทั้งมีป่าเขา แม่น้ำและวัดวาอารามเก่าแก่ เป็น วัตถุดิบช่วยต่อเติมอารมณ์ศิลป์ให้ไหลหลากไม่ขาดสาย เมืองเชียงใหม่ ในวันนี้ จึงคล้ายเป็นดินแดนของเหล่าศิลปิน ช่างฝีมือ และนักออกแบบ ซึ่งรวมตัวกันเปิดพื้นที่สำหรับแสดงผลงาน และกลายมาเป็นที่รู้จัก กนัดใีนนาม นมิมานเหมนิทร ์ซอย ๑ หลายปกีอ่นไดเ้กดิการรวมตวักนั ของนักออกแบบ ศิลปินทั้งในเมืองเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ภายใต้ แนวความคิดที่จะใช้พื้นที่บริเวณนิมมานเหมินทร์ ซอย ๑ เปิดเป็น ร้านค้าของตกแต่งบ้าน งานศิลปะ และหอศิลป์ โดยไม่มีร้านค้า ประเภทอื่นๆ ปะปน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้เด่นชัด เป็น ถนนสายนักออกแบบและงานศิลป์อย่างแท้จริง ร้านรวงต่างๆ ของนิมมานเหมินทร์ ซอย ๑ จึงถูกตกแต่งอย่างสวยงาม กลายเป็น จุดหมายสำคัญของการซื้อขายสินค้าตกแต่งบ้าน ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ ราคาไม่แพงไปจนถึงราคาหลักหมื่นหลักแสน ทั้งงานศิลป์พื้นเมือง อารมณ์ล้านนาและงานความคิดร่วมสมัยอันโดดเด่น จากจุดเริ่มต้นในนิมมานเหมินทร์ ซอย ๑ ปัจจุบันได้มีร้านค้าใหม ่ๆ เปิดขึ้นขยายออกมาบนถนนนิมมานเหมินทร์ตลอดทั้งแนว ทั้งร้าน หนังสือ ร้านกาแฟ ร้านกินดื่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีการตกแต่งร้านด้วย เอกลักษณ์เฉพาะตัว จนถนนนิมมานเหมินทร์ทั้งสายกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลท่องเที่ยวนิมมานเหมินทร์ ซอย ๑ เชียงใหม่

ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 18 47’55.75” N / 98 58’0.35” E จากทางหลวงหมายเลข ๑๑ (ซูเปอร์ไฮเวย์) ตรงไปจนถึง สี่แยกรินคำ ประมาณ ๑๐๐ ม. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๐ ๕๓๓๐ ๒๕๐๐ www.nimmansoi1.com เดินชมและเลือกซื้องานศิลป์ ของตกแต่งบ้าน เที่ยวชม อาร์ตแกลอรี่ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดทั้งปี ร้านรวงในนิมมานเหมินทร์ ซอย ๑ ต่างตกแต่งและต่อเติมด้วย ไอเดียเก๋ๆ ตลอดทั้งแนว ควรจอดรถแล้วเดินเที่ยวชม เนื่องจากบน ถ.นิมมานเหมินทร์ มีซอยแยกอยู่หลายสาย ซึ่งแต่ละ สายก็มีร้านรวงน่าสนใจ ให้แวะเยี่ยมชม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น