พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพวช.)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

tammasad

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) มีนิทรรศการน่าสนใจบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
ท้องทุ่งรังสิตและระบบนิเวศของทุ่งรังสิตซึ่งสัมพันธ์อยู่กับระบบ
คูคลองที่ถูกขุดขึ้นเพื่อจัดระบบชลประทาน ปฏิรูปการเกษตร และ
ขยายเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นักท่องเที่ยวจะได้
รู้จักท้องทุ่งรังสิตในแง่มุมที่ไม่เคยได้สัมผัส ยุคที่ทุ่งรังสิตยังคง
อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่วิ่งไล่หากินอยู่ในท้องทุ่งแห่งนี้
รวมถึงสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเนื้อสมัน ซึ่งมีรายงานการพบ
ร่องรอยเนื้อสมันในอดีต
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ถือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
และจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุด
แห่งแรกของไทย นิทรรศการแต่ละส่วนนำเสนอความรู้ในรูปแบบ
ที่แปลกใหม่ ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหา
คำตอบได้ด้วยตัวเอง เช่น นิทรรศการหนึ่งเดียวในประเทศไทย
นำเสนอสิ่งมีชีวิตที่มีรายงานการพบในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว
ในโลก เช่น ค้างคาวคุณกิตติ ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง ฯลฯธรรมชาติวิทยา

ข้อมูลท่องเที่ยว
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
มุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕
(ถ.รังสิต-นครนายก) เส้นทาง
เดียวกันกับ สวนสนุกดรีมเวิลด์
ระหว่างคลอง ๓ กับ คลอง ๔
ตรงไปเรื่อย
ๆ สังเกตถนนวงแหวน
ตะวันออกคร่อมอยู่ ตรงไปอีก
๒๐๐
ม. ถึงสะพานคลอง ๕ ลง
สะพาน
ชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก
๔ กม.
เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึง
วงเวียน
เลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)
๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙
http://www.nsm.or.th/
(เว็บไซต์ อพวช. สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาได้)
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ร้านอาหาร ห้องน้ำที่จอดรถ
วันอังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น.
(หยุดวันจันทร์)
บรรยากาศโดยรอบพิพิธภัณฑ์ฯ
สถาปัตยกรรมของตัวอาคาร
พิพิธภัณฑ์ หากต้องการถ่ายภาพ
ในอาคารพิพิธภัณฑ์ต้องสอบถาม
หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น