ทัวร์เกาะอาดัง หลีเป๊ะ 3วัน2คืน

วันแรก ท่าเทียบเรือปากบารา – หลีเป๊ะ(เที่ยง, เย็น)
วันที่สอง หมู่เกาะดง-ลอกรอย- ยาง-ราวี -หินงาม- ร่องน้ำจาบัง –สอง อาดัง (เช้า, เที่ยง, เย็น)
วันที่สาม หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา (เช้า)
09.30 น เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือโดยสาร Speed Boat
ถึงท่าเรือปากบารา คณะรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น