ตึกแดง และคุกขี้ไก่

tokdang

ตึกแดง

อยู่ที่ใกล้ท่าเรือแหลมสิงห์ เป็น อาคารสีแดงชาดชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ภายใน แบ่งเป็น ๕ ห้อง มีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียงสองด้านตามแนวยาวของตัวตึก สร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งป้อมพิฆาต ปัจจามิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรับศึกญวน เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ (แต่ได้รับพระราชทาน ชื่อป้อมในสมัยรัชกาลที่ ๔) ต่อมาเมื่อ ฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีในเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ได้รื้อตึก จากตัวป้อมมาสร้างตึกแดงเพื่อใช้เป็น ที่พักนายทหาร และกองรักษาการณ์ ปากน่้ำแหลมสิงห์ ตึกแดงได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ และใช้เป็นอาคารห้องสมุดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ของอำเภอแหลมสิงห์ ต่อมาเลิกใช้และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

คุกขี้ไก่

อยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ก่อนถึงท่าเทียบเรือ ๑ กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) เมื่อ ฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี ในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดน ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ระหว่างนั้นกองทหารฝรั่งเศสประมาณ ๖๐๐ คน แยกกันอยู่สองแห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรี บริเวณที่เป็น ค่ายทหารในปัจจุบัน อีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงห์ ฝรั่งเศสได้ สร้างคุกขี้ไก่เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละประมาณ ๔.๔๐ เมตร สูงประมาณ ๗ เมตร มีช่องระบายอากาศอยู่สองแถว หลังคาโปร่ง เป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นคุกที่ทรมานมาก เพราะชั้นบน ใช้เป็นที่เลี้ยงไก่ ซึ่งจะถ่ายมูลราดศีรษะนักโทษที่ถูกคุมขัง ตลอดเวลา

ข้อมูลท่องเที่ยวตึกแดง และคุกขี้ไก่

ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ (ก่อนถึง ท่าเทียบเรือ ๑ กม.) อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 12 28’44.28” N / 102 4’56.28” E คุกขี้ไก่ห่างจาก อ.เมืองจันทบุรี ประมาณ ๓๐ กม. ใช้ทางหลวง หมายเลข ๓ (ถ.จันทบุรี-ตราด) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ก่อนถึง อ.แหลมสิงห์ ตั้งอยู่ทางด้านขวามือส่วนตึกแดง อยู่ห่างจากคุกขี้ไก่ประมาณ ๕๐๐ ม. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ๐ ๓๘๖๖ ๔๕๘๕, ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐ เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ลานจอดรถ ห้องน้ำ ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ตึกแดงและคุกขี้ไก่

วิกฤตกำรณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ตึกแดง และ คุกขี้ไก่ เป็นร่องรอยสำคัญจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (Franco-Siamese War) ซึ่งเกิดความขัดแย้ง ในการแบ่งแยกเขตแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและ ประเทศไทย ผลของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ทำให้ฝ่ายไทย จำต้องยอมยกดินแดนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ ฝรั่งเศส นับเป็นการขยายอิทธิพลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของ ฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน และจะนำไปสู่การสูญเสีย ดินแดนประเทศราชของไทยในเขมรและลาวที่เหลืออยู่ใน เวลาต่อมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น